Motalabron kan få arkitekturpris

En bro i Motala, en park-i-gata i Sundbyberg och underjordiska cirkulationsplatser i Täby centrum. Årets nominerade till Trafikverkets arkitekturpris har stor spännvidd. Trafikverket delar ut sitt arkitekturpris vartannat år för att lyfta fram goda exempel på modern infrastruktur. Priset premierar både hur anläggningen gestaltas och hur den fungerar.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 151023

Share