Norlén besöker domstolarna

Det behövs höjda skyddsvallar för demokratin

Andreas Norlén, ordförande i konstitutionsutskottet, reser runt till Sveriges domstolar och vid besöket i Norrköping träffade han lagman Lars-Gunnar Lundh.

NORRKÖPING (LT)

Andreas Norlén (M), ordförande i riksdagens konstitutionsutskott besöker landets domstolar. Han vill ta reda på hur förslaget till grundlagsutredningen hanteras samt få en generell bild av domstolsväsendet. – Genom besöken hoppas jag få svar på…

Text och bild: CARINA LARSSON

Share