Ny plan för markanvändning

– Vi har från centerns håll försökt påverka för att bevara jordbruksmark så långt som det har varit möjligt, säger kommunalråd Karin Jonsson (C).

NORRKÖPING (LT)

Norrköping växer, inte bara i stadskärnan utan även i dess utkanter. Stora företagsetableringar behöver mark och nu har de styrande partierna i Norrköpings kommun lagt fram och presenterat sin gemensamma plan för framtiden. Karin Jonsson (C), kommunalråd i Norrköping berättar hur tankarna kring markanvändningen löpt.

– Grunden för förslaget är att Norrköpings växer väldigt kraftigt och det behövs mer mark. Både till företag men också för att det behövs mer bostäder.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170113

Share