Ny stadsdel i Norrköping

Norrköping, Pressmeddelande

Bråvalla strand föreslås bli ny stadsdel i Norrköping

Efterfrågan på mark för bostäder ökar i takt med att Norrköping växer, och Bråvalla är ett allt mer aktuellt utvecklingsområde. Beslutet och finansieringen av en avfart till Bråvalla från E4 har blivit startskottet för områdets utveckling.

Nu presenterar stadsbyggnadskontoret ett förslag på fördjupning av översiktsplan för Bråvalla, som visar hur vatten och bebyggelseutveckling skulle kunna ske inom området. Tanken är att Bråvalla strand ger förutsättningar för att knyta samman Svärtinge med Norrköping, och att områdets läge vid Glan ger förutsättningar för att stärka kopplingar mellan bostad, natur och vatten. Den nya stadsdelen föreslås ha ett varierat boende som kompletterar Norrköpings befintliga bostadsutbud.

– Bråvalla är ett bortglömt område med stor potential, både ur rekreationssynpunkt och för att skapa fina boendemiljöer. Läget är oslagbart med Glan och stadskärnan som närmsta grannar, säger Julia Stenström, översiktsplanerare. Där finns också stor potential för näringslivet, där trafikplats Bråvalla spelar en viktig roll.

Planområdet sträcker sig från E4 och Glans utlopp i söder till Svärtinge i norr. I öst är det Finspångsvägen och väg 51 som utgör avgränsning och i väster sjön Glan. Genomförandet av fördjupningen av översiktsplanen för Bråvalla väntas pågå under lång tid och planens tidshorisont sträcker sig till år 2035. Planen möjliggör omkring 12 000 nya invånare.

– Det här förslaget är än så länge på ett väldigt tidigt stadium i processen och jag tycker att det ska bli roligt att nu få in synpunkter och kloka förslag så att vi kan uteckla området på ett så bra sätt som möjligt, säger Kikki Liljeblad (S), stadsplaneringsnämndens ordförande.

9 september till och med 16 november 2015 är planen på samråd. Under den perioden kan synpunkter lämnas in på planförslaget via brev eller e-post till stadsbyggnadskontoret. Ett samrådsmöte kommer även att hållas i fd Helmerhuset i Bråvalla företagspark den 5 oktober.

Share