Nyanserat om omvärldsläget

Att Rysslands militära förmåga ökar och bedöms fortsätta öka till 2025 skapar en oro. Generalmajor Anders Brändström är inte ensam om att påpeka att Ryssland agerar oförutsägbart.

LINKÖPING (LT)

Under den regionala krishanteringskonferensen på Flygvapenmuseum i Linköping gav generalmajor Anders Brändström en beskrivning av omvärldsläget. Det är enligt honom mycket som pekar på nödvändigheten i ett starkare totalförsvar.

Bland de talare som deltog i den regionala krishanteringskonferensen på Flygvapenmuseum i Linköping fanns generalmajor Anders Brändström. Han gav en nyanserad och grundlig bild av omvärldsläget, sett ur Försvarsmaktens perspektiv.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170303

Share