Östgötamatambassadör

Landshövdingen, som engagerat sig för närproducerade livsmedel, har av Östgötamat utsetts till Årets Östgötamatambassadör 2016.     Landshövdingen, som engagerat sig för närproducerade livsmedel, har av Östgötamat utsetts till Årets Östgötamatambassadör 2016.

Landshövdingen, som engagerat sig för närproducerade livsmedel, har av Östgötamat utsetts till Årets Östgötamatambassadör 2016.

För andra året utser Östgötamat ek förening Årets Östgötamatambassadör. Utmärkelsen delas ut till den person eller företag som genom sitt arbete verkar för
– Att arbeta för ett hållbart samhälle samt stimulera till ökad livsmedelsproduktion.  – Att sprida information om lokal mat och dess mervärden.
– Att öka kunskapen och intresset för balanserad mat som leder till god hälsa
– Att hitta glädjen med god och hållbar mat   Inte bara landshövding  Här är årets Matambassadör

Landshövdingen, som engagerat sig för närproducerade livsmedel, har av Östgötamat utsetts till Årets Östgötamatambassadör 2016.
– Mycket hedrande! Tänk om mina föräldrar hade levt, då hade jag skickat motiveringen till dem, jag är säker på att de hade varit stolta.
Landshövdingen i Östergötlands län, Elisabeth Nilsson, är uppvuxen på en bondgård, långt upp i Bottniska viken och van att äta den mat som kom från gården. I Östergötland har hon tagit initiativ till arbetet för en regional livsmedelsstrategi. Den handlar bland annat om att öka medvetenheten om vikten av lokal och även svensk mat och att öka efterfråga på sådana varor.

– Det handlar också om, på lång sikt, vår försörjningstrygghet. Och om kvalitet.
– I Sverige används inte antibiotika som en del av fodret till djuren och vi har en djurhållning som hör till världens bästa.
Elisabeth Nilsson tycker att vi alla ska reflektera mer över vad vi köper för mat och att vi bör fråga efter svenska varor i affärerna.

-Jag är själv inte fullständig renlärd, utan syndar ibland. Men jag tittar väldigt noga till exempel på var kött kommer ifrån, inte bara var det är förpackat.
Hon tror på kundernas påverkan och att de enskilda medborgarna får upp intresset för det lokala genom till exempel reportage i tidningar och teve, i sociala medier och i arrangemang som Årets Östgötakock.

Den offentliga upphandlingen är en annan viktig del inom den regionala livsmedels-strategin, så att mer närproducerad, och mer svensk, kan köpas in till skolor och omsorg.  Det är mycket som påverkas beroende på vad vi väljer för mat, inte minst själva livsmedelsbranschen. Bara i Östergötland beräknas cirka 14 000 människor arbeta inom livsmedelssektorn. Våra beslut är också viktiga för handelsbalansen.
– Och för hur det ska se ut i naturen, säger Elisabeth Nilsson. Betar inga djur där växer markerna igen.

Motiveringen från Östgötamat lyder 
Med matkulturen i sin agenda lyfter vår kandidat på ett föredömligt och engagerat sätt värdet av lokal livsmedelsproduktion i en mängd publika sammanhang. Som initiativtagare till arbetet för en regional Livsmedelsstrategi sätter vår ambassadör en målsättning på en politisk agenda som gynnar utvecklingen för närproducerad mat i Östergötlands län.

Share