Pampigt bygge vid perrongen

5 700 järnvägsbyggnader uppfördes under chefsarkitekt Edelswärds tid

Centralstationen i Norrköping för tankarna till en herrgårdsbyggnad med klass och stil.

NORRKÖPING (LT)

Under festliga former invigdes Norrköpings centralstation den 2 juli år 1886. Arkitekten bakom den herrgårdsliknande byggnaden var Adolf Wilhelm Edelswärd. Anställd som chefsarkitekt vid Statens Järnvägar ritade han under sin verksamma tid inte mindre än 5 700…

Text och bild: CARINA LARSSON

Share