Porlande vatten och fågelsång

Linköpingsbon vill ha ett Eco Canopy

En undersökning gjord av White arkitekter, med stöd av Naturvårdsverket, visar att Linköpingsbon vill ha både stadsliv och lugn i sin boendemiljö. Nu utvärderas idén kring ett ”Eco Canopy”, en väderskyddad året runt-miljö, mitt i ett av Linköpings innerstadskvarter.

LINKÖPING (LT)

En undersökning gjord av White arkitekter, med stöd av Naturvårds-verket, visar att Linköpingsbon vill ha både stadsliv och lugn i sin boendemiljö. I utvecklingen av stadsdelen Ebbepark finns en tydlig ambition att testa nya innovationer inom samhällsbyggnad och nu…

Share