Rapport från Norra ishavet

Inbjuden gäst till årsmötet i Torpa var Oscar Westman som berättade och visade bilder från Svalbard.

YDRE (LT)

Vid Torpa hembygdsföreings årsmöte i Torpa församlingshem på fredagen redovisades 2016 som ett aktivt år med åtta olika sammankomster och utflykter.

Där fanns den traditionella lieslåttern och klädning av midsommarstång i kyrkbyn men också studiebesök bland annat i Gripes vackra trädgård Karlslund med många besökare liksom en berättarkväll under hösten med Kalle Bäck som intressant gäst.

Text och bild: BERNT KARLSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170331

Share