Rekordår för banken

Kinda-Ydre Sparbank ger tillbaka till bygden

Minglel vid Kinda-Ydre sparbanksstämma. Vd Johan Widerström summerar ett rekordår.

2017 var det mest framgångsrika året någonsin för Kinda-Ydre sparbank. Det ekonomiskt starka resultatet har bäddat för en ny utvecklingsfond, som för banken är ytterligare ett sätt att ge tillbaka och gynna bygdens utveckling. Kundernas sparande och placeringar har…

Share