Samverkan är avgörande

Räddningstjänsten i Mjölby anser att snabbheten är viktig

Andreas Norlén, riksdagsman för Moderaterna, ”Det är viktigt att göra besök i verkligheten och att efter denna sommars extremväder sätta sig in i frågor om krisberedskap”, kommenterar han.

MJöLBy (LT)

– Ännu är det snustorrt i markerna, säger Johan Forsgren räddningschef i Mjölby kommun. Han påpekar att Mjölby varit förskonat från skogsbränder. – Trots att det på grund av torkan och värmen varit nästan explosivt har vi klarat oss. I Kinda, Finspång och Boxholm har…

Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN HANS BLOMBERG

Share