Skedevi församlingshus

Församlingshuset ägs och sköts av Stiftelsen Skedevi församlingshus.

Församlingshuset ägs och sköts av Stiftelsen Skedevi församlingshus.

SKEDEVI (LT)

Skedevi i Finspångs kommun är en medeltida socken som omnämndes redan år 1340 och i trakten finns fornlämningar från järnåldern samt gravfält bestående av stensättningar.

Den första kyrkan var en timmerkyrka från 1200-talets början som sedan ersattes av en stenkyrka med rektangulärt långhus. På 1700-talet försågs kyrkan med ett torn och på 1800-talet revs koret och ersattes med ett nytt nyklassicistiskt kor med korsarmar.

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160812

Share