Skogsgård på höglandet

Bostad med indragen fiber för bredband. Här finns flera ekonomibyggnader. 8 hektar mark där 4,3 utgör skog med god bonitet. Välkommen till Redeby Johans torp 1 som är veckans gård till salu.

gård till salu (lt)

Det är genuin höglandsbygd mellan den långsmala sjön Västra Lägern och den vackra källsjön Assjön som klassas som riksintresse ur natursynpunkt. Här är det också gränsbygd mellan Aneby och Ydre kommuner, Småland respektive Östergötland.

Askeryd socken har mycket gamla anor och här byggdes redan under sena 1100-talet en kyrka som stod klar under tidigaste 1200-talet. Den kom tidigt att omnämnas i skrift genom att en präst i Askeryd genom ett testamente får ärva en ko. Enligt www.askeryd.se skänker Ingeborg i Glänås prästen i Askeryd 1 ko, ”på villkor att han varje månad under ett helt år förrättar en mässa för de avlidna.”.

Redeby i Askeryd socken är en av de äldsta byarna i Askeryd. Sannolikt har den sitt ursprung i vikingatiden. I skriftliga källor nämns den från 1487. Veckans gård, Redeby Johanstorp, är belägen öster om själva bycentrum. Man svänger av mot Vära och följer grusvägen någon kilometer där man svänger höger vid den gamla sågen. Sedan är det bara 200 meter kvar.

Bostaden har en boyta om 113 kvadratmeter. Den värms med ett jordvärmesystem från 2009 samt med en vedeldad parallellkopplad panna. Huset har en källardel med ingång från trädgården. Fiber för bredband finns indraget. Ett uterum som värms med elradiatorer finns för de där sköna stunderna som bara ett uterum kan erbjuda, inte riktigt inne men ändå inte helt ute.

På entréplanet finns trapphall, kök med elspis och vedspis, toalett och dusch samt två rum. I ett av dessa rum finns en rörspis. Övervåningen har bland annat tre rum och utgång till balkong.

Ladugården har en byggnadsyta om 126 kvadratmeter och har ett tillbyggt traktorgarage med tre portar. Själva ladugården inrymmer en fähusdel, loge, höskulle med mera. På gården finns även verkstaden som är isolerad och har vattenburen värme. I byggnaden finns tvättstuga, förvaring, ett väl utrustat tvättutrymme med duschplats.

Den för detta snickerilokalen har delar av inredningen kvar. Här finns också ett vidbyggt pannrum med jordvärmesystemet till bostadsbyggnaden och den vedeldade parallellkopplade pannan för kompletteringsvärmen.

Fastighetens areal uppgår till totalt 8,0 hektar. Av dessa utgörs enligt skogsbruksplanen 4,3 av skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 680 skogskubik och boniteten till 8,6. Det är 93 procent barr fördelat på 20 procent tall och 73 procent gran. Inägomarken är 3,4 hektar som fördelas på 2 hektar åker och ett bete. Jordbruksmarken är muntligt upplåten.

Både Aneby, Eksjö och Nässjö finns på bekvämt avstånd. Andra orter som Nässjö och Tranås nås också smidigt. På andra sidan kommungränsen kommer man snart till Rydsnäs och sedan Österbymo.

Redeby Johanstorp 1 är den mindre men väldigt trevliga skogsgården på höglandet. Här finns möjligheten till ett ostört skönt boende med naturupplevelser mer eller mindre redan utanför dörren, i egen skog.

Text: BO BÄCKMAN

Share