Södra höll jubileumsstämma

En demokratisk högtidsstund med bra resultat

Södra firade 80-årsjubileum i samband med årets föreningsstämma i Norrköping. Lena Ek omvaldes till Södras styrelseordförande.

NORRKÖPING (LT)

Äganderätt, frihet och brukad skog för hållbar utveckling var den principdeklaration från Sveriges skogsägare som Södras stämma ställde sig bakom vid Södras 80-årsjubileumsstämma i Norrköping den 23 maj. Idag är det en demokratisk högtidsstund eftersom det framförallt är…

Text och bild: CARINA LARSSON

Share