Som förgjort få syn på hjort

En av de här små hjortkalvarna väntade på att få gå över vägen. Där var det betydligt fler hjortar.  På bilden finns i alla fall 16… som alla nyss passerat.

ÅTVIDABERG (LT)

Det finns mängder med dovhjortar i markerna runt Åtvidaberg. Man ser dem ofta i stora flockar ute på fälten men även inne i tätorten. De syns ibland tydligt men har ett mycket bra kamouflage ute i markerna. Är det en eller tjugo?

En nyligen upplevd påminnelse om hjortarna och om hur väl kamouflerade de är i annan terräng än ute på fälten får bli ett talande exempel.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171124

Share