Spadtag för nya lägenheter

Platsen där husen ska ligga. Obs närheten till Motala Ström mellan de befintliga husen.

BORENSBERG (LT)

Vi har väl alla läst och hört om bostadsbristen som nu råder i Sverige. Men nu börjar man se det ena bygget efter det andra. En dag i början av januari togs de första spadtagen i Borensberg för ett bygge av 24 nya lägenheter.

Maj Karlsson, styrelseordförande i Bostadsstiftelsen Platen, höll invigningstal. Hon beskrev kort tidigare byggande i Borensberg och nämnde också hur man lyckats förvärva tomten.

Text och bild: EVA CARLSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170120

Share