Startskott för valrörelse 2018

Moderaterna trappar upp arbetet inför valet. John Weinerhall, ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden och ordförande MUF Östergötland,  Fredrik Sjöstrand, oppositionsråd och vice ordförande i Hälso- och sjukvårds-nämnden och Marie Morell, oppositionsråd och vice ordförande i Region-styrelsen.

ÖstergÖtland (lt)

Moderaterna i Region Östergötland har påbörjat valrörelsen 2018. Med en öppen process där samtal i fokusgrupper och kunskapsmöten ska en relevant politik utformas. Man ser också att hälso- och sjukvårdsfrågorna har fått ökat intresse hos allmänheten.

Halvvägs in i nuvarande mandatperiod konstaterar Moderaterna i Region Östergötland att flera kurvor pekar åt fel håll. Vidare uppmärksammar man att hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Man vill ändra kurvorna så att de pekar rätt. Startskottet för valrörelsen 2018 har inletts.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170210

Share