Storskaligt projekt i Östersjön

Bojar som markerar läget på musselodlingen, totalt 600 stycken.

SÖDERKÖPING (LT)

Kan musselodling rädda Östersjön var den något dramatiska rubriken när personer från Vattenbrukscentrum Ost, Region Östergötland och länsstyrelsen i Östergötland träffades i kommunhuset i Söderköping.

Det här storskaliga musselprojektet, som fanns på plats i somras och som utvecklats positivt är budgeterat till 4,7 miljoner Euro varav 75 procent är finansierat av EU, har två huvudsyften.

Text och bild: OWE BERGGREN

Fortsättning i papperstidningen 161223

Share