Talmannen invigde

Våga gårds föräldrakooperativ har flyttat till Rogslösa skola

Det är första gångenAndreas Norlén framträder på hemmaplan sedan talmans valet. Här tillsammans med Daniel Nord, Föräldrakooperativet Våga gårds ordförande.

ROGSLÖSA (LT)

När det är på dagen två månader sedan riksdagens val av ny talman och exakt lika länge sedan Våga gårds flytt till Rogslösa skola inviger Andreas Norlén de nya lokalerna. Dagen innehåller också den första snön, trafikradion rapporterar om många avåkningar och Andreas, som…

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Share