Tre nya riksrevisorer

Den fråga som jag ägnat mest tid under hösten 2016 och början av 2017 har varit rekryteringen av tre nya riksrevisorer. Därför var det med stor glädje som jag kunde presentera konstitutionsutskottets förslag i riksdagen i onsdags.

Det var likaledes glädjande att kammaren följde KU:s förslag och till nya riksrevisorer valde generaldirektören vid Statistiska centralbyrån Stefan Lundgren, generaldirektören vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Helena Lindberg och generaldirektören vid Statskontoret Ingvar Mattson.

Andreas Norlén (M)
Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170217

Share