Underbart läge vid Yxningen

gtess

Över 120 hektar mark, varav 93 utgörs av skog. Jakträtt och fiskerätt i Yxningen. Naturskönt beläget gårdscentrum med enklare äldre byggnader. Välkommen till Skinnebo som är veckans gård till salu.

Bygderna omkring sjön Yxningen har sin egen sorts attraktionskraft. Skog, landsbygd och vattendrag. Kuperad, inte sällan vild terräng, i skön balans. Många gårdar har rötterna långt bak i tiden, en del har helt moderniserat andra nästan inte alls. Här finns en sorts välgörande andningshål för den som, ibland eller permanent, söker sig bort från de större orternas stress och trängsel.

Veckans gård, Skinnebo, har sitt gårdscentrum högt beläget endast 400 meter från sjön Yxningen. Platsen har varit bebodd i århundraden. Den äldsta kända uppgiften om gården är från 1639 och då var gården är sannolikt redan etablerad sedan länge. Senare uppgifter berättar att den sista självägande bonden flyttade cirka år 1920 och gården fick sin nuvarande ägarfamilj. Deras jordbruksarrendator bodde på gården fram till 1950-talet då platsen övergick till att bli sommarbostad.

Mangårdsbyggnaden rustades upp under 1980-talet, men man bevarade dess äldre karaktär. Därför är inte byggnaden ansluten till elnätet. Sommarvatten från egen grävd brunn pumpas idag med en elektrisk pump som drivs av ett bilbatteri vilket laddas med solceller. Tre tappställen finns. Vedspis, rörspis och braskamin är godkända för eldning och kontrollen gäller för fortsatt eldning under högst sex år då den behöver förnyas. En generös veranda under tak fick sitt nuvarande utseende under 1990-talet.

På nedre våningen finner man det gamla köket med vedspis och bakugn. Våningen inrymmer även ett större rum och ett sovrum. Övervåningen har ett stort rum, 32 kvadratmeter, med öppen spis och ett enkelt pentry. Vinden har ett enklare rum. Huset är mysigt äkta med den äldre atmosfären bevarad.

En byggnad på tomten är både uthus och har en drängstuga i ena änden. Den har ett enklare pentry och en eldstad vilken idag inte är godkänd för eldning. Övriga utrymmen samt övervåningen är förråd. En loge uppförd i trä under plåttak är belägen i andra änden av tomten. Några rester av den på 1970-talet inrasade ladugården står fortfarande kvar. Vad vore en sådan här gård utan jordkällare? Naturligtvis finns en sådan också.

Fastighetens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till totalt 120,3 hektar. Merparten, 93,3, utgörs av skogsmark med ett beräknat virkesförråd om 15 800 skogskubik. Inägomarken är 7,3 hektar och är direkt tillgänglig för köparen. Jakten som främst bedrivs på klövvilt är tillgänglig 1 juli.

Närheten till sjön Yxningen betyder fiskerätt. Som markägare med del i Yxningen äger man rätt till fritt fiske för familjen på eget vatten. Sjön är en djup källsjö med ett uppmätt djup på 74 meter, 84 meter enligt Länsstyrelsen, på det djupaste stället. I sjön finns även över sjuttio öar. Vattnet uppges vara så klart och rent att många boende vid sjön dricker det direkt som det är. Fiskbeståndet inkluderar öring, röding, gullspångslax, abborre, lake, gädda, ål, bäcknejonöga, nissöga och stensimpa samt kräftor.

Mer äkta äldre landsbygd och naturnärhet än vad Skinnebo erbjuder hittar man sällan. Gusum och Valdemarsvik är dessutom på bekvämt avstånd.

Text: BO BÄCKMAN

Share