Vackra ekar och jaktmöjligheter

sid24gts

Här är den totala arealen 205,3 hektar, varav 38 utgörs av inäga och 151 av produktiv skogsmark med ett virkesförråd om cirka 21 400 skogskubik. 11 byggnader och jakt hör till. Välkommen till Odensvi Åsen 145 som är veckans Gård till salu.

Längs E20 väster om Hallsberg, eller mer bestämt mellan Östansjö och Vretstorp åker man lite förenklat mellan två utpräglade landskapstyper. Omkring vägen och i norr finns den södra förlängningen av det vackra anrika jordbrukslandskapet mellan Fjugesta och Kumla. Söderut övergår lanskapet snart till att vara skogsdominerat.

Veckans gård, Odensvi Åsen 145, är belägen snart söder om E20 ungefär mittemellan Östansjö och Vretstorp. Den är belägen på en höjd med sköna vyer av den omgivande jordbruksbygden. Ståtliga ekar på och omkring höjden och den bebyggda delen av tomten, varav en som tronar i eget majestät är en riktig ”sparbanksek”, skänker sin karaktär åt gården. Omkring gården finns flera ekar som är naturvärdesmärkta.

Här finns inte mindre än 11 byggnader, om man räknar in mangårdsbyggnaden. Byggnaderna är uppförda från mitten av 1700-talet till det sena 1800-talet. Såväl storlek som skick varierar mellan dem, liksom de ursprungliga funktioner de haft. Till exempel finns det gamla mjölkhuset, med en byggnadsyta om endast tio kvadratmeter, uppfört nära bostadshuset. Gårdsbilden är traditionell.

Mangårdsbyggnaden från 1873 möter med en framsida där en pelarburen balkong över entrén anger stil och charm. Huset genomgick en större renovering 1983. Bland annat byttes fönster på nedre plan och våningen tilläggsisolerades. Bostadens kök renoverades och på övre plan installerades ett badrum.

Huset värms med direktverkande el. I huset finns även flera eldstäder som dock inte använts på de fyra år. Här kan nämnas tre utsökta vackra kakelugnar och en gedigen dekorativ gjutjärnskamin av äldre årgång. Den taxerade boytan uppgår till 187 kvadratmeter. Mangårdsbyggnaden har visserligen ett fortsatt renoveringsbehov men dess potential för att göras till någons drömboende är uppenbar.

Det stora ekonomihuset, med en byggarea om 440 kvadratmeter, söder om gården består av en stalldel och en del med spannmålstork. Stalldelen har sådant som fem spiltor och tre boxar, nyisolerad sadelkammare med indragen el. Såväl el som vatten finns till byggnaden som rödfärgades 2014. Nära bostadshuset en gammal smedja på källargrund. På fastigheten finns även ett före detta hönshus, traktorgarage och verkstad, ett äldre magasin med mera.

Enligt skogsbruksplanen finns 151,2 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 21 400 skogskubik och en boniteten på 6,4. Man beräknar en tillväxt med 675 skogskubik per år under den närmaste tioårsperioden.

Fastigheten berörs av två nyckelbiotoper. Den ena består av ädellövskog med jätteträd medan det andra naturvärdet utgörs av lövskog. Jakten rätten tillfaller köparen kommande sommar.

Inägomarken omfattar 38 hektar. Av dessa är 11 hektar åker öster om gården utarrenderade genom muntligt ettårsavtal. Kvarvarande inäga brukas som åker och bete. Åkermarken utgörs huvudsakligen av moränjord men det finns även jordar med lera-silt samt med sandinslag.

Vare sig man ser marken som ett tillköp eller hela Odensvi Åsen som en plats att starta sin verksamhet erbjuder fastigheten det man söker och kanske ännu lite till.

Text: BO BÄCKMAN

Share