Våga friskt och vinn mer

År 2013 gav Sheryl Sandberg, COO (Chief Operating Officer) på Facebook ut boken Lean In: Women, Work and the Will to lead. I boken beskriver hon genom personliga erfarenheter och fakta hur kvinnor kan ta större plats i arbetslivet med syftet att utmana kvinnor att söka utmaningar, ta risker och fullfölja mål.

Boken har med rätta blivit mycket omdiskuterad då den fokuserar på att kvinnor ska lyckas i ett arbetsliv uppbyggt kring manliga förutsättningar, istället för att förutsättningarna i arbetslivet ska förändras för att passa kvinnor. Sheryl Sandbergs uppmaning att våga lean in kan dock appliceras både på män och kvinnor. En svensk motsvarighet till uttrycket skulle kunna vara friskt vågat, hälften vunnet.

Jenny Ek
Jenny Ek är ny krönikör i Länstidningen Östergötland

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160115

Share