Värmen som vi tar för given

Principbild på fjärrvärmerör till villa, huvudledning (i gatan) och för större fastigheter.

Principbild på fjärrvärmerör till villa, huvudledning (i gatan) och för större fastigheter.

LINKÖPING (LT)

I Sverige värms mer än hälften av alla bostäder och lokaler med fjärrvärme. Det är så vanligt att man lätt glömmer bort fjärrvärmen och dess fördelar. Även i Motala står fjärrvärmen för en betydande del av uppvärmningen.

Man tänker sällan på fjärrvärmen. Ändå är det den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Det anges att den värmer över så mycket som hälften av alla bostäder och lokaler. I synnerhet flerfamiljshus använder den här uppvärmningen. Siffran för andelen fjärrvärme i sådana bostäder når omkring 90 procent.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 151023

Share