Vårt bästa livsmedel i fara

Planerad gruva ett hot mot naturvärden och arbetstillfällen

Jan Johansson och Märta Swärd berättar om planerna på en gruva vid Norra Kärr.

ÖDESHÖG (LT)

Bra dricksvatten är en bristvara i världen. I Sverige är vi lyckliga nog att ännu ha detta viktiga livsmedel. Ändå tycker många att vi inte bryr oss om att vårda det. Vättern är en av våra fina vattentäkter, en kvarts miljon av oss får sitt dricksvatten här och Örebro planerar att ansluta sig…

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Share