Villatomter i Brokind väntar

De nya tomterna har nära till skolan och Kindavallen. Förskolan/grundskolan beräknas vara inflyttningsklar i december.

De nya tomterna har nära till skolan och Kindavallen. Förskolan/grundskolan beräknas vara inflyttningsklar i december.

BROKIND (LT)

Sedan några år finns tomter för småhus avsatta i Brokind. De är förberedda men intresset tycks svalt, endast en är reserverad. Det natursköna trevliga läget och orten är annars vad många efterfrågar.

Brokind ligger i eklandskapet intill sjön Lilla Rängen som ingår i sjösystemet med vattendrag som Stångån, Stora Rängen, Järnlunden och Åsunden. Väg 23/34 passerar ungefär där bebyggelsen slutar.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 160513

Share