Visning av Torpa gamla kyrka

Lena Skördeman berä̃ttade att Torpa kyrkas vackra takmålningar nyligen har restaurerats.

YDRE (LT)

Den gamla kyrkan i Torpa, med anor från 1200-talet, är sedan länge känd, bland annat för sina mycket vackra takmålningar men också för sina fina inventarier med ett Triumkrucifix från 1200-talets slut och ett par lika gamla träskulpturer föreställande helgonen S:t Olov och S:t Stefan.

Även kyrkans predikstol från 1600-talet är något extra. Dock har den förändrats genom åren.

Text och bild BERNT KARLSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 171201

Share