Bytte kanonen mot plogen

Lars Landstedt, ordförande i Överums hembygdsförening, visade runt i bruksmuseet.

ÖVERUM (LT)

Under Östgötadagarna deltog Överums bruksmuseum som finns i den gamla hammarsmedjan. Här visas brukets historik avseende verksamhet, plats i samhället och inte minst vad man tillverkat och vad man idag tillverkar.

Under åtminstone två dagar, helgen då Östgötadagarna pågår, räknas Överum till Östergötland.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170929

Share

Reformer för fler bostäder

Ett av de politikområden där det finns stort behov av reformer är bostadspolitiken. Det råder bostadsbrist i ett stort antal av landets kommuner, samtidigt som det tar alldeles för lång tid från idé till färdigt hus.

Vi moderater har inför vår arbetsstämma i oktober utarbetat ett reformpaket för att röja undan de onödiga hinder som har ställts upp för bostadsbyggande i Sverige. Här nedan följer några särskilt viktiga delar, som presenterades i en debattartikel i Dagens Samhälle nyligen.

Bättre tillgång till byggklar mark. Sverige har omfattande ytor som kan bebyggas, men kraftiga begränsningar gör att attraktiva områden står obebyggda utan anledning. Mer mark i bra lägen behöver göras tillgänglig. Vi vill bland annat reformera bullerreglerna, för att till exempel kunna bygga bostäder i närhet till goda kommunikationer. Detsamma gäller mark nära dagens tätorter.

Andreas Norlén (M)
Föräldraledig riksdagsledamot (M)

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170929

Share

Nytänkande på djupet

Fredrik Remneblad, marknadsdirektör på Tekniska verken, framför en modell av kulverten ovan jord.

LINKÖPING (LT)

Bland alla nya idéer som Vallastaden kan presentera är kanske den omtalade patenterade kulverten den som tar största steget. Tekniska verken visade upp den här helt unika lösningen där alla ledningsburna nyttofunktioner förlagts tillsammans.

– Det är ganska tät bebyggelse och då behöver man ha en viss flexibilitet för att kunna hantera ledningssystemen utan att gräva

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170929

Share

Gårdsvinet hotar inte Systembolaget

Systembolagets vd vill inte tillåta gårdsförsäljning av vin.

Systembolaget annonserar över hela landet för att påverka riksdagen om vingårdarnas vin ska få säljas i gårdsbutiker. Vd Magdalena Gerger skriver brev till folkets företrädare i riksdagen och talar om vad de ska göra. Detta ska inte ett statligt bolag och dess ledning ägna sig åt, det är omdömeslöst och fel.

Jag interpellerar nu socialministern och regeringen om detta, och om vilka åtgärder som ska vidtas (hoppas jag) så att detta inte upprepas.

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (C)

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170929

Share

En vandring genom historien

Linda Jonander tror inte att framtidens gravvårdar blir kulturminnen.

FINSPÅNG (LT)

Att ta sig tid för att i grupp eller på egen hand göra en kyrkogårdsvandring är en vandring genom historien. Gravstenar har något att berätta både om bygden men även om dess innevånare som en gång levt och varit verksamma.

Men hur är det med de gravvårdar som sätts upp på gravar idag? Kommer även de en gång att ha ett lika stort kulturhistoriskt värde?

Text och bild: CARINA LARSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170929

Share

En Boxholmsprofil fyller 90 år

När vädret tillåter så njuter 90-årsjubilaren Lennart Johansson gärna av tillvaron på balkongen hemma på Söderleden i Boxholm.

BOXHOLM (LT)

”Har du nu börjat på bruket så blir du kvar till pensioneringen” fick Lennart Johansson höra när han började sin anställning 1955. Inte kunde han då ana att påståendet stämde.

Lennart och hustrun Ulla-Brith från östgötaslätten rotade sig så att de aldrig har kunnat tänka sig att bo någon annanstans än i Boxholm. Nu har Lennart fyllt 90 år.

Text och bild: KLAS JOHANSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170929

Share

Samhället måste säga stopp

När vi hamnat i ett läge där nazismen beskrivs och hanteras som en politisk åsikt, vilken som helst, då händer det saker i hela samhället. Gränser förskjuts, sånt som tidigare var svårt att säga ens i slutna rum, sägs nu öppet. Alla åsikter måste ges plats överallt, även åsikter som kränker andra människor.

Så länge nazister inte går i takt i sin marsch ska nazister få demonstrera. Polisen raljerar med politiker som ifrågasätter detta och menar att det är politikerna som bestämt att det ska vara så. Privatpersoner som agerar mot näthat i sociala medier hängs ut med namn och adresser för att tystas. Av en avdelning inom Sverigedemokraterna.

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170929

Share

Planteringsfest i Tryserum

Hugo Dalgren jobbar och fyller på jord, assisterad av Tilda Rolf som ser till att trädet står stadigt och rakt. I bakgrunden Mika Liffner och Jonas Paulman.

TRYSERUM (LT)

Nu har det planterats ett Barnens träd vid Tryserums friskola. Det blev ett äppelträd som står där för att påminna om barns rättigheter och dessutom vara en symbol för vänskap.

Det var Jonas Paulman, initiativtagare till Barnens träd för barns rättigheter, som var på plats och invigde trädet.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170929

Share

Tionde milan vid Sjölunda såg

Kennet Simonsson fick den äran att tända milan medan Sven Hellqvist assisterar.

GODEGÅRD (LT)

En lördag i mitten av september tände GSK, Godegårds skidklubb, sin tionde mila vid Sjölunda såg, Godegård. Södra skogsägarna har sponsrat ungefär 50 procent med ved till den 130 kvadratmeter stora milan.

Klubbens medlemmar har hjälpt till på olika sätt, men fem personer har lagt ner extra mycket tid vid milresningen

Text och bild: EVA CARLSSON

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170929

Share

Fokus på enad front för Alliansen

Fyra C: Magnus Ek, Lars Vikinge, Staffan Danielsson och tidigare centerpartiledaren Olof Johansson.

Vid Riksmötets öppnande  kommenterade  några östgötska politiker  regeringsförklaringen  och berättade  lite om vad de förväntar  sig av det nya riksdagsåret.  En central  del för året är att  samla Alliansen.

Under det mingel i Sammanbindningsbanan  som följer  efter Riksmötets formella  öppnande fick Länstidningen  några kommentarer från  ett par Allianspartier.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad i papperstidningen 170922

Share