Gröna plan

Kanske vilar General Lagerbjälke i mossen

Visst är det lite spännande att befinna sig på Gröna Plan och tänka att ”kanske vilar General Lagerbjälke här, och kanske finns det en sten med G L inhugget”.

BOXHOLM

Det finns många gårdstorp- natur- och ägonamn där man kan ana hur namnen har uppstått. Ofta kommer namnen från en formation i naturen, och ibland kommer namnen från den som uppförde torpet, till exempel Anderstorp. Men en del namn är så gamla så att det är svårt att idag förstå innebörden. Korskälla, Börshult, Kröcklekulla, Funkan, Torsebo och Lagnebrunna är alla namn som vi hittar söder om Boxholm och de är ju namn där man kan fundera på hur de en gång i tiden har uppstått.

Men att många namn har funnits i många hundra år kan vi utgå ifrån och det finns namn i Sverige som är flera tusen år gamla enligt Riksantikvarieämbetet. Generellt brukar man säga att namn på stora naturlokaler är mycket gamla, till exempel sjönamnet Vättern (vattnet) och Vänern (den hoppingivande).

Lite sydväst om Lagnebrunna ligger ett berg som kallas för Fårhusberget. På en avsats vid Fårhusbergets västra sluttning ligger en liten mosse som kallas för Gröna Plan. Hur detta namn har uppstått är helt glasklart. Skribenten av denna text har sysslat med orientering sedan barnsben och Fårhusberget besöktes ofta förr under träningsrundor. Redan då dök namnet Gröna Plan upp för mig och det visade sig vara exakt detta, det vill säga en grön plan mitt i den gamla skogen.

Gröna Plan bestod av en klargrön matta, egentligen en mosse, men där gräset trivdes riktigt bra och frodades. Jag vill minnas att Gröna Plan alltid var grön, förutom vintertid förstås. Men den som år 2020 besöker Gröna Plan lär tyvärr inte mötas av någon grön plan. Jag minns att skogsmaskiner för några år sedan kört rakt över den frodiga gräsmattan i mossen, och när jag helt nyligen tog mig till Gröna Plan så stötte jag på en jägare på vägen intill och han bekräftade detta. Spåren av skogsmaskinerna har trots allt försvunnit, och vi får hoppas att mossen återhämtar sig så att de frodiga gräset återkommer. Men Gröna Plan bär på en spännande och fascinerande sägen också. Hur mycket sanning det finns i denna sägen kan man ju fundera på, men nog blir man väldigt nyfiken. Och ingen rök utan eld brukar man ju säga…

Anders Vilhelm Johansson var född 1858 och han arrenderade Lagnebrunna under början av 1900-talet, han och hustrun flyttade från Lagnebrunna i november 1921. Birgit Johansson, ett barnbarns barn till Anders Vilhelm hade en gammal anteckning som förfadern hade gjort, anteckningen berättade om Gröna Plan. Framlidne Marianne Molin var arbetskamrat med Birgit och genom Marianne fick Föreningen Krafttaget för ett antal år sedan en kopia av anteckningarna.

Texten på det handskrivna pappret lyder: Min sagesman berättade att han år 1865 skjutsade lantmätare Marin, bosatt i Freggestorp i Åsbo socken, därifrån till Korskälla. Då han fick se korset vid källan sade han: Det är roligt att se att folk vårdar om våra gamla fornminnen, och icke låter dessa förfaras. Här är platsen där prinsessan på sin resa genom landet vilade sig och vart angripen av den så kallade korssjukan och dog där på platsen. Till minne härav restes ett kors på platsen, som återfinnes än idag.

Sedan sade han: Nu skola vi gå och söka upp General Lagerbjälkes grav. Mitt inne i Lagnebrunnas södra skog finns en plan, 40 meter lång, 15 meter bred, som kallas Gröna Plan. Där finns ingen skog eller buskar, men en tät gräsmatta. Där var upprest en hög rund sten med ett inhugget stort G L. Sägnen berättar att General Lagerbjälke stupade på 1540-talet under Dackefejden och att han begravdes där. Sägnen visste även berätta att en stor skatt var begraven där.

I ändamål att upptäcka denna skatt begavo sig två personer dit julafton 1896, och började gräva, men innan arbetet krönts med framgång eller avslutats, blevo de skrämda av två julgranshuggare, som av en händelse kom däråt och varsnade dem. De tog till flykten och fullföljde aldrig sin plan, men de hade hunnit så långt att när våren kom föll stenen ner i gropen och är sedan dess icke synlig mera.

Men finns det någon sanning i sägnen om Lagerbjälke och Dackefejden? Det finns ju en adlig släkt med namnet Lagerbjälke, och dess första kände stamfader hette Benedictus Fistulator, och han flyttade i början av 1600- talet från Skottland (troligtvis) och blev handelsman och rådman i Göteborg. Och Dackefejden ägde ju rum på 1540-talet, så om det vilar en Lagerbjälke i Gröna plan så kan han inte komma från denna adliga släkt. Sant är i alla fall att det bodde en familj med namnet Marin i Friggestorp Södergård under 1860-talet. Carl Ferdinand Marin står som fanjunkare i husförhörsboken och han var född i Västra Eneby 1828. Så Marin blev säkert skjutsad till Korskälla från Friggestorp 1864, men vem sagesmannen var som skjutsade honom framgår inte.

Vid Saxgölens östra strand några hundra meter norr om Gröna Plan har det legat ett torp med namnet Lagerhult. Här har vi alltså två platser nära varandra med kopplingar till namnet ”Lager”. Nog är det ett väldigt märkligt sammanträffande att ett torp med namnet Lagerhult funnits bara några hundra meter ifrån mossen där Lagerbjälke ska vara begravd. När torpet Lagerhult var nybygge vet vi inte, men torpet finns i alla fall med i Ekeby sockens äldsta tillgängliga husförhörsbok som börjar på år 1788.

Nog är det en spännande gammal sägen och folktradition detta, och en riktigt duktig forskare kanske kan bringa klarhet i om det finns någon sanning i de anteckningar som Anders Vilhelm Johansson skrev ner utifrån vad han hört av sagesmannen. Och vem vet, kanske finns det en hög rund sten med ett inhugget G L gömt i Gröna Plan. Bredvid en skatt…

Text och bild: KLAS JOHANSSON

Share

Nu är alla skärmar på plats

Håkan och Per-Åke inbjuder till ännu ett Naturpass

Bröderna Håkan och Per-Åke Tengvall i Boxholms orienteringsklubb har nu allt klart, kontrollerna är uthängda och Naturpasspaketen klara. Frisk luft, motion och lite klurig tankemöda väntar den som provar på att Naturpassa.

BOXHOLM (LT)

Nu är orienteringskontrollerna på plats. Till och med den 27 september kommer fyrtio kontroller att hänga ute i Österskogen, placerade till exempel nedanför stup, bakom stenar,

Share

Danielshammar

–En plats med historia

Wictor Olson var en av pojkarna i Enshult och det var han som 1897 startade upp en afffär vid Danielshammar. Affären fanns kvar till en bit in på 1970-talet.

BOXHOLM (LT)

Hade inte Carl Daniel Burén kommit till Boxholm och sett platsens möjligheter för järnframställning så hade nog det mesta blivit helt annorlunda, dagens

Share

Korpen har en ny ordförande

Ulf Nyberg trivs med livet som ”dagledig”

Ulf Nyberg på verandan hemma i Bergåker Brusarp, någon kilometer från Rinna Kyrka. Den här våren har han blivit vald till ny ordförande i Korpen Boxholm.

RINNA (LT)

Ulf Nyberg i Rinna blev ”dagledig” hösten 2017. I den vevan kände inte Ulf till att det fanns en korpförening i Boxholm. Men numera är Ulf föreningens ordförande, han

Share

Lotta lever med kronisk cancer

Familj och träning prioriteras

Träning har alltid betytt mycket för Lotta och det är kul att träna ihop med kompisar. Här träffas Jenny och Lotta i gymmet i Boxholms simhall.

BOXHOLM (LT)

Lotta Karlsson från Boxholm är 41 år och lever med kronisk cancer. Hon utstrålar lugn och glädje när hon berättar om sitt liv. Hon säger att

Share

Imponerande om Ove Fundin

Lennart Råsberg berättar om Tranåssonen i purfärsk bok

Lennart Råsberg med sina böcker i händerna. The Flying Fox – Ove Fundin, har precis kommit från tryckeriet.

BOXHOLM (LT)

I Lennart Råsbergs sjukjournal står det att han är en multisjuk, pratglad, överviktig man! En gnutta sanning finns kanske i detta, men Lennart har också andra

Share

Frågesport – ett säkert vårtecken

Holavederna segrade i tävlingens tjugoåttonde upplaga

Anita Löfgren Ek, Anja Praesto och Ann-Charlott Feldt tände på alla cylindrar när de fick höra talas om frågesporttävlingen. Görkul var omdömet efteråt!

BOXHOLM (LT)

Trots coronatider blev det en frågesporttävling i Boxholm även 2020. Rekordmånga lag anmälde sig, men coronavirusets spridning

Share

Frågesport – ett säkert vårtecken

Holavederna segrade i tävlingens tjugoåttonde upplaga

Anita Löfgren Ek, Anja Praesto och Ann-Charlott Feldt tände på alla cylindrar när de fick höra talas om frågesporttävlingen. Görkul var omdömet efteråt!

BOXHOLM (LT)

Boxholmsmästerskapet i frågesport är ett lika säkert vårtecken i Boxholm som att krokus visar sig i trädgården, fåglarna kvittrar, att gatorna sopas rena eller att

Share

Ny bibliotekschef i Boxholm

Anna Severin vill främja läslust och digital delaktighet

”Jag läser det mesta, men har några favoritförfattare förstås”, berättar Anna Severin som tillträdde tjänsten som bibliotekschef i Boxholm i början av februari.

BOXHOLM (LT)

Efter en hel del turer har Boxholm äntligen fått en ny bibliotekschef. Anna Severin tillträdde tjänsten i början av februari och hon känner sig redan som hemma,

Share

Greven av Älmtastua

Till minne av Oskar” Skratt-Oskar” Adamsson

Oskar ”Skratt-Oskar” Adamsson
fotograferad 1918.

BOXHOLM (LT)

Han var lite enfaldig, Oskar Adamsson från Älmtahultet – ibland kallat Älmtastugan – under gården Somvik, och som förmodligen var en torftig liten stuga belägen

Share