Om älgvandringar och ramslök

Vi bor i ett litet, ganska glesbefolkat, land och därför har vi, till skillnad från de flesta andra länder, bara tid och ork med ett fåtal trender och diskussioner åt gången. Den enda skillnaden mellan nu och för femtio år sedan är att nyckerna och ämnena avlöser varandra i en

Share

Utantill – del 3

Vad bör en människa kunna utantill, frågar jag mig och finner att det naturligtvis beror på vad det är för människa vi talar om: en lärare i textilslöjd, en spannmålsbonde, en CNCoperatör och så vidare i all oändlighet. Det som krävs för att vi geschwint ska

Share

Utantill – del 2

Med åren lär man sig att prata till fackpedagogerna på ett sätt som påminner om deras eget, men som ändå är något från min värld där jag har makten över terminologin. Så elak blir man om man städse vistas i fiendeland

Share

Utantill – del 1

Jag nämnde härom veckan att de allra flesta förr kunde rabbla Jabobs söner i Gamla Testamentet. En del visste till och med vad hans dotter hette,

Share

Sekularisering pågår – del 6

Nervösa människor fattar sällan bra beslut; när prästen hade signalerat att jag och de andra skulle ställa oss upp vid altarringen, hade jag i stället gått och hämtat mitt träkors och börjat att gå ut ur kyrkan, processionsledare som jag var.

Share

Sekulariseing pågår – del 5

Minns ni alla era fjärilar i magen? Ibland har de fladdrat så hårt att man har fått uppsöka privetet, som det hette förr, och i Boxholm var det rena folksjukdomen på

Share

Sekularisering pågår

– del 4

Mödrarnas list övergår för det mesta sönernas förstånd, så när min mor insåg att jag verkligen på fullt allvar tänkte avstå från att konfirmera mig, satte hon in

Share

Sekularisering pågår

– del 2

Omkring 1970 tog sekulariseringen ett stort skutt genom den minskade kristendomsundervisningen i grundskolans nya läroplan Lgr -69.

Share

Sin egen husläkare

Vaxproppar är ingenting man går och önskar sig, inte ens i melodifestivalstider, men ändå drabbar de en och annan av oss. Jag tillhör själv den minoritet som åtminstone någon gång vartannat år drabbas av att det liksom hopar sig i någon av hörselgångarna.

Share

Tvåhundratjugofemåring att minnas

Av en ren slump kom det till min kännedom att det just idag inträffar ett något udda jubileum som ändå är värt att uppmärksamma; inte för att det är särskilt jämnt, utan för att vi kan fira att det är 225 år sedan Anders Fryxell föddes i Edsleskogs församling i Karlstads skrift.

Share