Landsbygden är vår framtid

Centerns liberalism är social, decentraliserad och grön

Det känns som om valarbetet till riksdagen startar tidigare för varje mandatperiod, i alla fall de (tre) jag har deltagit i. Just nu arbetar andra partier och framför allt medier med att föra in oss i ett fack. 

Share

Så kan utbyggnaden påskyndas

Lokaliseringsprincipen ett hinder för smidig bredbandsutbyggnad

Enligt lokaliseringsprincipen i 2 kap 1 § kommunallagen får en kommun ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens geografiska område eller till dess medlemmar.

Share

Hur utvecklar vi Östergötland?

Vi är inne i ett skede där vi måste förbereda oss för återhämtningen efter pandemin. Det här arbetet sammanfaller med Region Östergötlands arbete med att ta fram en Regional utvecklingsstrategi (RUS) för länet. En remissversion är ute.

Share

Språktest är inte rätta vägen

I Åtvidaberg har frågan om språkkrav för en stor del av personalen inom kommunorganisationen blivit än mer aktuell att diskutera. Detta efter att Sverigedemokraterna nu lämnat in en motion om språktest…

Share

Utmaningar med vår folkhälsa

I Sverige pratas och skrivs just nu väldigt mycket om sjukdomar och specifikt pandemin. Det stannade inte vid en första eller andra våg utan det ser ut som det till och med kan bli en tredje våg – speciellt om vi inte alla hjälps åt att bidra till att stoppa eller hindra smitta.

Share

Inför minusröst i allmänna val

Mindre polarisering och en sakligare debatt

 
En röst per person. Det är vad vi är vana vid, och något vi idag i Sverige kan vi ta för givet. Men tänk om det gick att få ut mer demokrati vid valdagen än bara En Person – En Röst.

Share

Energifrågan måste lösas idag

Kärnkraften är på väg att segla upp som en het valfråga nästa år. Det som löst ut debatten just nu är de gångna veckornas köldknäpp. Bakom detta ligger dock mer långsiktiga frågor om…

Share

Kontantlöst Sverige – en het potatis

När använde du kontanter som betalning när du handlade senast? I takt med att vårt samhälle blir mer och mer digitaliserat blir användandet av kontanter allt mindre. Idag använder endast tio procent kontanter som betalningsmedel, för tio år sen var den siffran 40 procent.

Share

Vaccin – att väga risk mot nytta

I alla tider har mänskligheten plågats av sjukdomar och infektioner. Ett sätt att stärka immunförsvaret är genom vaccination. År 1796 uppfann Edward Jenner det första vaccinet.

Share

Vittnesmålen som måste nå fram

Våra 24 länsmuseum är rätt plats för att minnas Förintelsen

Den 27 januari. Förintelsens minnesdag. Varje år fylls medier och flöden med de fruktansvärda vittnesmålen. I NT berättade Sara Leczycka Fransson om sin familjs ankomst till Auschwitz.

Share