Vem värnar Vätterns vatten?

En frisk dricksvattentäkt borde även vara statens ansvar

Skylten bredvid sitter just nu uppe i norra delen av Varamon i Motala, ett unikt insjöbad med en flera kilometer lång sandstrand vid en av världens renaste sjöar. Renaste? Nja, det kan…

Share

Vad är viktigast för just dig?

En vård i förändring med hela människan i fokus

Vi har i Östergötland blivit hårt påverkade av pandemin. Vård som kan anstå har fått prioriteras ner. Behoven av vård ökar också på grund av demografi och medicinska framsteg. Många…

Share

EU behöver inse länets klimatbidrag

Måste förstå att vissa förutsättningar är annorlunda i Sverige

Om några dagar inleds den stora klimatkonferensen (COP26) i Glasgow, Skottland, där Förenta Nationerna står som värd. Världens ledare ska enas om hur de både ska intensifiera

Share

Utdrag ur belastningsregistret

Antalet begärda utdrag ökar kraftigt – till vilken nytta?

Belastnings registret innehåller uppgifter om du har fått påföljder till exempel böter, fängelse eller straffvarning för något brott. Ansvarig myndighet för registret är Polismyndigheten.

Share

Tryggare vård på landsbygden

Centerpartiet vill lägga 1,4 miljarder på att stärka primärvården i glesbygd

I sitt partistämmotal presenterade centerpartiets Annie Lööf en rapport med flera centerförslag för en tryggare vård på landsbygden. Det är en budgetsatsning från centerpartiet på totalt…

Share

Låt världen ta den svenska vägen

Så kan fattigdomsmönstret globalt brytas

I mitten av 1800-talet var Sverige ett av världens fattigaste länder. 150 år senare har vi rest oss till ett av de rikaste, friaste och mest jämlika samhällena inte bara i världen, utan i…

Share

Små kommuner för tvåfrontskrig

Generella statsbidrag klokare än riktade

Svenska kommuner befinner sig i ett tvåfrontskrig. Den ena fronten är ökade kostnader för välfärden i och med att vi blir allt äldre. Den andra fronten är att många ungdomar lämnar…

Share

Mår vår demokrati bra?

Den 10-26 september 1921 hölls för första gången i Sveriges historia ett riksdagsval där även kvinnor fick rösta. Det är med andra ord i dessa dagar exakt hundra år sedan demokratin etablerades på  allvar i vårt land.

Share

Viktigt brandtal från Annie Lööf

Tog avstamp i Afghanistan för sitt tal om demokrati

För många politiskt intresserade inleds ofta höstterminen med partiledarnas sommartal, precis som att vårterminen avslutas med talen från Almedalens scen eller som i år, skärm. Årets…

Share

Demokratin kräver gemensam kamp

Det gäller såväl i Sverige som i Afghanistan

Det som nu händer i Afghanistan är fasansfullt. Den frihet som kvinnor haft de senaste 20 åren kommer nu att ryckas undan. Bara den som är lagd åt önsketänkande kan tro nåt annat.

Share