Vi förtjänar bästa möjliga vård

Dags att steppa upp satsningarna på AI

Corona var en extrem belastning på vårdpersonalen. Sen blev det lågkonjunktur och inflation, gigantiskt underskott i Region Östergötland (RÖ), sen stopp för hyrpersonal, och nu…

Share

När resan inte går som på räls

Det penibla pendlingskaoset – underhållsskulden till stambanorna måste betalas av

Det här ska inte bli ännu en gnällartikel om hur samhället inte klarar väder och vind. Men för att ge er en bakgrund berättar jag om vad som hände tisdagen den 16 januari.

Share

Medmänskligare invandringspolitik

LEDARE (LT)

Sedan 2015 när vi i Sverige öppnade famnen för människor i nöd har mycket förändrats. Centerpartiet har alltid stått för en öppen invandringspolitik, men med regler och ansvar.

Share

Bygg upp totalförsvaret snabbt!

Vår mest akuta ödesfråga kräver de ansvarigas omedelbara engagemang

Framtidshopp är viktigt. Hoppet förutsätter emellertid att vi klarar av att hantera vår tids ödesfrågor med politiskt ansvarstagande och kloka beslut. Klimatförändringarna och…

Share

Så löser vi de stora utmaningarna

Medmänskliga, långsiktiga visioner och breda samarbeten

Det senaste året har varit en period fylld av betydande prövningar och påfrestningar. Utöver de fortgående konflikterna i vår omedelbara omgivning har vi också ställts inför hög inflation…

Share

Passiviteten räddar inte fisket

Besvikelsen över strömmingshaveriet total i kustbygderna

Det har nu gått en tid sedan EU beslutade om kommande års kvoter för fiske. Besvikelsen hos kustfiskare, engagerade och allmänhet lägger sig dock inte. Regeringen uppvisar nämligen…

Share

Centerförslag mot svarthandeln

Utökade livsmedelskontroller kan upptäcka stulet kött

Svenska livsmedelsbutiker har stora problem med att de utsätts för organiserade stölder. Enligt branschorganisationen Svensk Handels rapport ”Stölder och svinn i detaljhandeln 2021”,…

Share

Stor frustration men också hopp

De idéburna organisationerna allt viktigare

För några veckor sedan hade jag besök i Stadshuset i Linköping av en grupp bestående av anställda i olika kyrkliga församlingar. Det blev ett mycket spännande samtal om…

Share

Öka tryggheten i hela vårt land

Vi måste alla kraftsamla i arbetet mot kriminaliteten

På Centerpartiets partistämma, i månadsskiftet september-oktober, fanns tre olika programtexter som partistyrelsen arbetat fram att ta ställning till. Ett program handlade om…

Share

Motala kommun nobbar Nydalen

Byn vid gränsen strider för att få tillhöra Östergötland

Har du koll på Nydalen? Ett litet samhälle vid Vättern, i den sydligaste delen av Askersunds kommun, cirka en kilometer från gränsen till Motala och Östergötland, vackert beläget…

Share