Ett förstatligande inte rätt väg

Vårdutmaningarna med Tidöavtalet

Ekonomin har varit ansträngd länge inom vården. Pandemin gjorde inte förutsättningarna lättare när mycket av vården fick skjutas fram för att hantera de akuta behoven. Lägger…

Share

Dubbelt så många dör av narkotika

Nu måste samarbete till för att minska tobaks- och droganvändningen

Just nu kan vi läsa en alldeles varm och rykande färsk utgåva av den Regionala ANDTS strategin. ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Den är framtagen…

Share

Inkludering är vår väg framåt

Politiken måste också handla om dem som inte gör karriär i storstaden

Några veckor efter valet, den 13 oktober, publicerade Aftonbladet en debattartikel av statsvetaren Bo Rothstein. Artikeln, som tyvärr är låst bakom betalvägg, har rubriken…

Share

Upp till bevis om landsbygderna

De eftersatta landsdelarna kan inte vänta längre

Sverige har en ny regering, efter en valrörelse där landsbygdsfrågorna var mer i fokus än på mycket länge. Regeringspartierna, och stödpartiet SD, hade ett högt tonläge innan…

Share

Inte ett hot mot landsbygden

Jenny Elander Ek: ”Vi måste prata om reduktionsplikten”

För att främja användning av biodrivmedel infördes med start den 1 juli 2018 reduktionsplikt för bensin och diesel. Reduktionsplikten innebär att alla drivmedelsleverantörer måste minska…

Share

Sverige har fått en ny regering

Regeringen tillträdde formellt vid skifteskonseljen som leddes av kungen. Bild: INGEMAR LINDEWALL/ KUNGL. HOVSTATERNA

I måndags godkände riksdagen mitt förslag om Ulf Kristersson (M) som ny statsminister. För att bli vald får man inte ha en majoritet av ledamöterna, 175 eller fler, emot sig.

Share

Liberalismen har sin givna plats

I populismens spår – var paketeringen av C:s politik den felande länken?

Det har nu gått en månad sedan valet – och ännu har ingen ny regering tillträtt. Det återstår att se om Ulf Kristerssons och hans samarbetspartier var så pass överens egentligen. Men det…

Share

Dags att rensa upp i byråkratin

Nu krävs politisk handling för landsbygdens bästa

Slaget om landsbygden började i och med valet 2022. Det finns massor att göra och nu måste partierna som lovat mycket i valet stå upp för sina löften. Det får inte bara bli tomma ord.

Share

Gretagenerationen röstar höger

Men drivs unga verkligen av en marknadsliberal, skatteföraktande ideologi?

När 50 000 av Sveriges högstadie- och gymnasieelever går till skolornas valurnor får M, SD och KD tillsammans 57,23 procent. Det är Myndigheten för ungdoms- och…

Share

Konsekvenserna av våra val

Blockgränsen är ett psykologiskt hinder för samsyn och samarbete

I skrivande stund så är inte resultatet fastställt för riksdagsvalet eller de övriga nivåerna. För kommun och region kommer resultatet dröja ännu längre men på riksnivå ser vi iallafall…

Share