På EU-talmanskonferens i Österrike

Ett så kallat familjefoto från EU-talmanskonferensen. Över 40 talmän från hela Europa var på plats i måndags och tisdags.

En gång om året anordnas en konferens för samtliga talmän i EU-ländernas nationella parlament samt Europaparlamentets talman. Årets möte ägde rum i Wien i måndags och tisdags. Jag var på plats.

Share

Ur led är tiden – till år 2021?

Sedan 1980 har svenska folket varje år fått finna sig i att två gånger om året ställa om klockan. På våren ska klockan ställas fram en timme och på hösten ska den ställas tillbaka igen.

Share

Ny distriktsordförande för Centerpartiet

Birgitta Gunnarsson efterträder Karin Jonsson

Birgitta Gunnarsson, Mjölby, är vald till ny distriktsordförande för Centerpartiet i Östergötland.

Birgitta Gunnarsson, Mjölby, blev vald till ny ordförande för Centerpartiet i Östergötland. Hon valdes av de 120 ombuden på Centerpartiets distriktsstämma i lördags efter Karin Jonsson, Norrköping, som avböjt omval.

Share

Att resa eller inte resa…

Låt oss äta närodlat och begränsa matens resande

Klimatfrågan är en av människans viktigaste frågor att hantera. Hela mänsklighetens framtid kan stå på spel och vi informeras flera gånger dagligen om arbetet med att minska den negativa klimatpåverkan.

Share

Regeringsbildningen och mycket annat

Fem trotjänare i riksdagen tilldelades utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst.

Den senaste dryga veckan har, förutom ett antal timmar i kammaren, inneburit en rad möten och besök. Nya Zeelands ambassadör i Stockholm tog initiativ till ett besök på Stockholms moské för att markera stöd och sympati för Sveriges muslimer efter terrordådet mot två moskéer i Christchurch, Nya Zeeland, nyligen.

Share

Vi kan lära oss av andra länder

Se på Norge – landsbygd och stad behöver utvecklas tillsammans

Även de stora kommunerna förlorar i långa loppet om de mindre kommunerna inte utvecklas positivt

Share

Norrköpingslärare prisades av Vitterhetsakademien

Kungliga Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens årliga högtidssammankomst ägde rum på Riddarhuset i Stockholm.  En av pristagarna var Eva Lindahl, historielärare från Norrköping, som tilldelades priset för berömvärd lärargärning inom skolväsendet.

Svenska Akademien är förstås – av en rad olika skäl – den mest kända av de kungliga akademierna, men det finns fler. I förra veckan deltog jag i Kungliga Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens årliga högtidssammankomst och fick bland annat glädjen att se historieläraren Eva Lindahl från Norrköping tilldelas ett fint pris.

Share

En vanlig, ovanlig talmansvecka

Förste och andre vice talmannen samt tjänstemän vid bland annat riksdagens ledningsstab gör sig redo att gå till supén på Kungliga slottet.

Förra veckan var en vanlig talmansvecka, vilket innebär att den var ovanlig – eftersom ingen vecka är den andra lik. Veckan innehöll bland annat ett officiellt talmansbesök från Lettland, kungens traditionsenliga supé för riksdagens ledamöter samt utdelande av utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst.

Share

Vattenbrist innebär utmaningar

Tänk att gå upp på morgonen och kunna ta ett glas med kallt rent vatten. För oss är det självklart att vi ska kunna dricka vattnet direkt ur kranen utan att bli sjuka. Alla har dessvärre inte den lyxen och tillgången till rent vatten är inte något som man ska ta för givet. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel.

Share

Invigde demokratiutställning

I mitt invigningstal berättade jag bland annat om Umebon Anna Grönfeldt, som arbetade för kvinnlig rösträtt.

I söndags och måndags gjorde jag min första officiella talmansresa i Sverige och besökte då Umeå i Västerbottens län. Min ambition är att jag och de vice talmännen ska besöka samtliga 21 län under mandatperioden och att det genomgående temat för alla resor ska vara riksdagens firande av den svenska demokratins hundraårsjubileum.

Share