Banken vill få upp vårpulsen

Valdemarsviksbor utmanas till rörelseglädje och upptäckarlust

Frida Södermark föreläste för att ge Valdemarsviksborna inspiration att sätta igång med utmaningarna. Utmaningarna antas under sex veckor, bara att köra igång!

VALDEMARSVIK (LT)

Nu utmanar Valdemarsviks Sparbank kommuninvånarna på olika aktiviteter som ska ge vårpuls.
– Utmaningarna syftar till att skapa rörelseglädje, höja din puls och upptäcka vår bygd, säger Sparbanken.

Share

Må bästa Valdemarsviksbild vinna

Fototävling en del av friluftsprojekt

Gubbar gjorda av kottar som bor i en stubbe. Ett exempel på utelek som var temat för mars i kommunens fototävling.

VALDEMARSVIK (LT)

Ta med kameran ut och fota. Som en del i Luften är fri-projektet arrangerar Valdemarsviks kommun en fototävling på Facebook, och varje månad utses en vinnare.

Share

Vad är det med vattnet i Viken?

Är det inte det ena så är det det andra

Odrickbart i Gryt och högsta kvalité i Gusum. Kommunens vatten skiftar verkligen. Som ebb och flod skulle man kunna säga.

VALDEMARSVIK (LT)

För att vara en kommun där man skryter över att ha gott vatten är det märkligt att det är så mycket strul. Är det inte läckor så är det missfärgningar eller drickförbud.

Share

Friluftslivets år 2021 är i full gång

Luften är fri lyfter fram utomhusaktiviteter

Luften är fri är ett projekt som vill få oss att prova utomhusaktiviteter. Till exempel att ta med sig en fikakorg och besöka någon av Valdemarsviks fina utsiktsplatser.

VALDEMARSVIK (LT)

Under coronaåret kan vi passa på att prova friluftsaktiviteter på hemmaplan. Tillsammans med många andra aktörer deltar Valdemarsviks kommun i projektet Luften är fri, som vill få fler att prova på friluftsliv.

Share

Nu närmar sig Liedholmsjubileet

2022 fyller fotbollslegendaren hundra

Nu håller Liedholmshuset på Järnvägsgatan på att renoveras. Det ska bli hyreslägenheter, klara till 2022.

VALDEMARSVIK (LT)

Nästa år är det hundra år sedan Nils Liedholm föddes. Och lagom till jubileet rustas hans barndomshem på Järnvägsgatan upp.

Share

Turistbyrån i ny regi till sommaren

Valdemarsvik blickar mot en ny sommar – Hamna blir Visit

Kommunen och Turistföreningen kommer nu att ha ett tätare samarbete och besöksnäringen kommer att fokusera på gemensamma kanaler.

VALDEMARSVIK (LT)

De utländska besökarna lyste med sin frånvaro i Valdemarsvik i somras, men tappet kompenserades till viss del av ökningen av svenskar på hemester. Nu närmar sig…

Share

2021: Full fart framåt i Fyrudden

Smart Marina – Utvecklingen av hamnen fortsätter

Martin Jardelin, Anna Biörsmark och Krister Eriksson har tagit över restaurangen i Fyrudden och satsar nu framåt.

VALDEMARSVIK (LT)

De senaste åren har det satsats mycket på att utveckla Fyrudden. Hamnen har deltagit i EU-projektet Smart Marina och hoppas inom kort bli Blå Flagg-certifierad. Och utvecklingen…

Share

Kommunen står upp för demokratin

100 år i år sedan allmän rösträtt infördes

I år är det hundra år sedan vi fick demokrati i Sverige. Det firas runt om i Sverige under året. Bild: MELKER DAHLSTRAND

VALDEMARSVIK (LT)

2021 har det gått hundra år sedan allmän rösträtt infördes i Sverige. Under året kommer demokratin att uppmärksammas på olika sätt runtom i landet. Ett sätt att stärka demokratin…

Share

Det råder kris i befolkningsfrågan

Valdemarsvik fortsätter tappa invånare

Nej, Valdemarsvik är inte särskillt hett att flytta till. Befolkningen minskade med 136 personer förra året.

VALDEMARSVIK (LT)

Under flera år har Valdemarsvik haft en ökande befolkning, men de två senaste åren har kurvan börjat peka nedåt igen. Vid årskiftet hade kommunen en befolkning på 7 737 personer,

Share

Stommen står fortfarande stadigt

Valdemarsviksband gör comeback i ny tappning

Stommen – tre Valdemarsviksgrabbar som nu släpper ny musik tillsammans. Från vänster Kenny, Anton och Robin.

VALDEMARSVIK (LT)

Bandet Zackarias slutade 2014 men stommen i bandet har alltid hållit ihop. Och nu när tre av de gamla bandmedlemmarna släpper ny musik efter sju år så kallar de sig just så: Stommen.

Share