Annonsera i Jordbrukaren du också

Vi ger även ut tidningen Jordbrukaren. Den delas ut gratis var tredje vecka till alla lantbrukshushåll i Östergötland, Örebro län, norra Småland och södra Södermanland. Jordbrukaren följer dessutom med som bilaga i Länstidningen Östergötland.
Du kan kombinera din annonsering i Länstidningen med Jordbrukaren och nå ännu fler läsare

Läs mer om Jordbrukaren här

Share