220 kulturgravar bevaras i Ydre

De får finnas kvar för all framtid

Camilla Jakobsson, Ydre pastorat, är ansvarig för arbetet med kulturgravar vid Ydres sju kyrkogårdar.

YDRE (LT)

Den uppmärksamme som besöker Ydres sju kyrkogårdar har sett att vissa gravar har fått märkningen ”kulturgrav”. Sammantaget är det hittills 220 gravar som blivit märkta på detta sätt. Och det kommer att bli fler i framtiden.

Det har varit ett långvarigt arbete som nu resulterar i att de små svarta skyltarna sätts upp. I början av 2000-talet gjorde Östergötlands museum stiftsantikvarie kulturhistoriska kyrkogårdsinventeringar. Inventeringarna omfattar inte bara gravstenarna utan också kyrkogårdarnas historik, träd och häckar, kvartersindelning och gång – system.

Efter dödsolyckan på en kyrkogård i Västergötland, då en flicka dog efter att hon fått en gravsten över sig, fick arbetet med säkerhetskontroller förtur före kulturgravsmärkningarna.

Camilla Jacobsson vid pastoratet i Ydre är ansvarig för arbetet med kulturgravsmärkningen.
– Vi har kommit så långt att mellan 25 och 40 gravvårdar per kyrkogård har blivit uppmärkta. I arbetet med att välja har vi använt stiftsantikvariens inventeringar samt att vi har tagit hjälp av församlingsbor med kunskap om människorna som är begravda.

Urvalet har gjorts efter titlar som exempelvis landtbrukaren, hemmansägaren, hushållerskan, nämndemannen, kyrkovärden och trotjänarinnan. Bara för att ta några exempel. Under många decennier på 1900-talet avtog seden med titel. Nu på 2000- talet verkar det som om titeltraditionen är på väg tillbaka.

Andra kriterier har varit hur gravplatsen ser ut, om det är en grusgrav, häck- eller staketomgärdad eller kvartersindelningen.

Tidigare fanns linjegravar som ofta innebar att det allmänna bekostade begravning och gravsättning. Några sådana exempel finns bevarade som kulturgravar. Utseendet och stenmaterialet har också haft betydelse. Om det är en bautasten, kolonn, obelisk, eller typisk för sin tid.

När det inte längre finns några gravrättsägare har med tiden många riktigt gamla gravstenar tagits bort från kyrkogårdarna. Synsättet har ändrats så att de kvarvarande äldsta behöver få finnas kvar.
– Ska en grav kunna utses till kulturgrav får det inte finnas någon gravrättsinnehavare. Märkningen innebär att kyrkogårdsförvaltningen tar över ansvaret för gravplatsen för all framtid. Ett ansvar som innebär att kostnader för att hålla stenarna säkra, att de förgylls och hålls rena så att det går att läsa vad som står på dem.

Tidigare utgick en ersättning för bevarandet av kulturgravar. Det var något som kallades för kyrkoantikvarisk ersättning men sedan 2018 finns inte längre möjligheten att bekosta kulturgravar via den. Numera är det begravningsverksamheten som bekostar kulturgravarnas bevarande.

– Det blir ett dilemma för oss. Stiftsantikvarien vill att många gravar ska bevaras medan vi också måste tänka på de kostnader som blir av ett bevarande.

Många av gravarna som hittills har åtgärdats har haft säkerhetsbrister. Under kommande år ska nya genomgångar göras och nya val av gravar värda att bevara för all framtid att ske på Ydres kyrkogårdar.

Text och bild: ANN SOFIE FREDRIKSSON

Share