273:e elden lockade många

STF Folkunga tog över konceptet Söndagsturer

Kjell Knutsson som håller upp en gräddost från Glada Bonden, belöningen till Anna Pettersson som hade berättaruppdraget. Traditionen att berättaren får en ost från Boxholm hålls vid liv.

BOXHOLM (LT)

Söndagsturer är ett ganska så rotat begrepp i Boxholmstrakten, det innebär en eld på olika platser i skogarna runt Boxholm och där man kan lyssna på olika berättare. Den sista… Söndagsturen med Boxholms OK och Föreningen Krafttaget som arrangör genomfördes den 8 mars 2020. Men tack vare Kjell Knutsson i STF Folkunga så genomförs två Söndagsturer även denna vinter.

Att tända en eld i skogarna kring Boxholm, och att till dessa eldar välkomna allmänheten har varit en tradition sedan år 2001. Det var nämligen då som Boxholms Orienteringsklubb beslöt att förvandla deras klubbarrangemang som en angelägenhet för alla.

Boxholms OK hade i flera år tänt eldar dit klubbmedlemmar kunde komma för att träffas och grilla korv och vid elden fanns vätska till de orienterare som var ute och löptränade.

Men i skogen är det gott om plats och i boxholmsskogarna finns det många torpruiner, det vill säga spår av gamla torp där idag bara rösen, gamla knotiga fruktträd och kanske en minnesskylt påminner om det gamla torpet. Och plötsligt fick Boxholms OK idén att låta det gamla torpets historia forskas fram för att de skulle kunna presentera historien intill en eld vid det gamla torpet. Arrangemangen kallades för Torpturer och den lokalhistoriska föreningen Krafttaget i Boxholm blev samtidigt medarrangör, det var ju en del pyssel att forska fram torpens historia.

Det blev fem säsonger med Torpturer, men till vintern 2006-2007 ändrades konceptet till Söndagsturer. Från den säsongen har det varit olika berättare vid brasan varje söndag, alltså människor som har pratat kring ett ämne som de själva bestämmer, och ungefär som i radioprogrammet Sommar.

Det blev 18 säsonger med Torp- och Söndagsturer och totalt har det varit 272 unika arrangemang. Det har alltså tänts 272 stycken eldar under de 18 åren, och det har varit på olika platser kring Boxholm dit allmänheten har kunnat ta sig.

Totalt blev det 206 stycken Söndagsturer, och berättarna har ställt upp frivilligt, många har känt sig hedrade över att bli tillfrågade. Belöningen har endast varit en gräddost från Boxholms mejeri.

Planeringen för en säsong med Söndagsturer brukar pågå från sommaren till långt in på hösten, men under sommaren 2020 fanns inte längre någon kraft och energi hos arrangerande Boxholms OK och Krafttaget att starta upp planeringsarbetet inför en ny säsong. Detta var något som Kjell Knutsson upptäckte. Han är ordförande i STF Folkunga, en lokalavdelning för Svenska Turistföreningen och som innefattar kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög. Kjells tanke var att de kanske kunde ta över eller låna konceptet Söndagsturer av Boxholms OK och Föreningen Krafttaget.
– Vi ordnar en hel del arrangemang i föreningen säger Kjell, däremot så händer inte mycket i januari och februari, där passar ett par Söndagsturer perfekt.

Självklart fick STF Folkunga gärna inbjuda till Söndagsturer. Även om de inte hade tänkt arrangera 15-16 Söndagsturer på raken – som det varit vissa vintrar – så dök plötsligt möjligheten upp för alla trogna gamla Söndagstursfantaster att återigen få ta sig till eldar i Boxholmsskogarna.

Meningen var att ett par Söndagsturer skulle ha genomförts i STF Folkungas regi redan under vintern 2021, men så blev det inte eftersom Coronapandemin då tog fart med hårda restriktioner. Men i år blev det av och den 16 januari tändes ännu en Söndagsturseld, platsen var vid torpet Gölen som var bebott fram till 1905 enligt minnesskylten på platsen. Torpet har säkerligen haft ett högt och vackert läge med utsikt över Kvarngölen strax söder om torpet.

Det var en snöfri och ganska skön januarisöndag, även om vinden friskade i ganska rejält. Boxholms OK köpte dock för flera år sedan in högtalarvästar, vilket är enormt värdefullt blåsiga dagar då det annars kan vara väldigt svårt att höra det som huvudpersonen har att säga. Framförallt när det är mycket folk och många hamnar en bit ifrån.

Anna Pettersson, Kjell Knutssons brorsdotter, hade berättaruppdraget vid denna den 273:e Söndagsturen. Anna pratade om den svenska utvandringen till Amerika samt om hur hon för 30 år sedan lyckades att forska rätt på sin släkt i USA och Kanada. En gråmulen novemberdag 2013 hade Anna besök av släktingar från andra sidan Atlanten och de tog då en titt på platser där förfäderna hade bott, bland annat platsen för torpruinen Gölen.

Belöningen för berättaruppdraget har ju alltid varit en ost från Boxholms mejeri och då mejeriet lades ner innebar ju detta att den traditionen inte kunde fortsätta.

Men plötsligt började ju Glada Bonden tillverka gräddost i den anrika mejeribyggnaden, så självklart tackades Anna med en gräddost av sin farbror Kjell. Anna fick också en del prylar från Svenska turistföreningen.

Många var väldigt glada och tacksamma över att återigen kunna besöka en Söndagstur.
– Det kändes ju nästan som på den gamla, goda tiden när vi hade söndagsturer varje söndag vintrarna igenom. Så tack STF och Anna för idag, sa Claes-Göran Olson efteråt.

Anders och Anita Thunell från Tranås har varit flitiga besökare vid Söndagsturer under alla åren, och de hade hittat ut till skogen även denna söndag. Att det skulle bli Söndagstur igen hade de sett i aktivitetsspalten i Länstidningen.

Ytterligare en Söndagstur är planerad i vinter, den kommer att äga rum vid en torpruin nära Gärdslätt i Rinna. Då är det Kalle Bäck som kommer att ha berättaruppdraget, och han kommer att ta med publiken till 1800-talets Sverige och ge en levande berättelse om hur livet kunde gestalta sig vid torpen i Sverige för bara cirka 100 år sedan.

Datumet är den 13 februari, och elden tänds klockan 10 och Kalle Bäck får ordet klockan 10.45. Då gäller det att vara på plats!

På www.krafttaget.com kan man se bilder från Söndagsturer och även lyssna på ett drygt hundratal ljudinspelningar. Många av dem som har haft berättaruppdraget har spelats in och man kan därför lyssna i efterhand, inklusive på Anna Pettersson.

Text och bild: KLAS JOHANSSON

Share