37 föreningar får del av idéfond

Kinda-Ydre Sparbank delar ut 1,8 miljoner kronor

Fondkommittén har haft ett gediget jobb med att fördela pengarna i Idéfonden.

KINDA/YDRE (LT)

Nu är det klart hur den stora potten på 1,8 miljoner kronor i Kinda- Ydre Sparbanks utvecklingsfond, Idéfonden, ska fördelas. – Vår unika fond riktar sig framför allt till det lokala föreningslivet. Det känns väldigt roligt och stimulerande att på detta vis kunna tillföra positiv energi och skapa nya möjligheter för utveckling av bygden, säger vd Johan Widerström.

Sparbankens utvecklingsfond – Idéfonden – kom till 2018 på initiativ av huvudmännen, som representerar kunderna i Kinda-Ydre Sparbank. Detta är femte året som pengar fördelas ur Idéfonden.

– Vi är stolta över att kunna genomföra detta och ge tillbaka på det här viset. Det är unikt för en bank, men för oss ligger det helt i linje med vårt breda samhällsengagemang. Det betyder mycket för invånarna att leva i en bygd som utvecklas på ett positivt sätt. Vi är en lokal bank som kan och vill göra skillnad genom att gynna utvecklingen och möjliggöra nya spännande projekt, säger Johan Widerström.

Totalt skickades 48 ansökningar på sammanlagt nära fem miljoner kronor in till Kinda-Ydre Sparbank. 37 av de sökande, det vill säga drygt 75 procent, tilldelas bidrag ur Idéfonden. Det är betydande belopp som fördelats. De fem föreningar som beviljats mest pengar är: Torpa AIS 150 000 kronor, Kinda Golfklubb 150 000, Västra Ryds Bygdegårds- och sockenförening 100 000, Rimforsa IF 100 000 och Rimforsa Jaktskytteklubb 100 000.

Fördelningen har varit ett gediget jobb för fondkommittén, med representanter för den 156-åriga bankens huvudmän, styrelse och medarbetare. Bedömningen av ansökningarna har gjorts utifrån tre kriterier: Det ska vara för ett specifikt ändamål. Det ska vara till allmännytta och utan personligt vinstintresse. De som ansökt ska kunna genomföra projektet själva.

– De projekt som beviljats pengar handlar till stor del om att utveckla ideella verksamheter och dess anläggningar. Jag ser fram emot att följa många nya och spännande projektarbeten, som kommer att märkas och sätta fart på bygden. Det kommer att hända mycket inom hela vårt verksamhetsområde, som omfattar Kinda, Ydre och södra delen av Linköpings kommun, säger Johan Widerström.

Fondpengarna delas ut i samband med att projekten genomförs. De 1,8 miljoner kronorna i Idéfonden är pengar utöver Kinda-Ydre Sparbanks vanliga sponsring av löpande aktiviteter under året med drygt en miljon kronor.

De sammanlagt 6,9 miljoner kronor som fördelades från Idéfonden de fyra första åren har bidragit till att en mängd projekt genomförts. Lägg till Jubileumsfonden 2016, så har ytterligare fem miljoner delats ut till olika projekt inom det lokala föreningslivet.

Text och bild: STEFAN HOLGERSSON

Share