A-traktorerna blir en tillgång

Valdemarsviksungdomar skrev på för nytt samarbetsprojekt

EPA-traktorer har de senaste åren upplevts som ett växande problem i Valdemarsvik. Ett nytt projekt bygger på att ungdomarna får belöningar i utbyte mot att de tar ansvar.

VALDEMARSVIK (LT)

Kanske går det att vända problemet med EPA-traktorer till något positivt? Så tänkte Valdemarsviks kommun och ordnade ett möte med ortens ungdomar. Det resulterade… i ett projekt där kommun, näringsliv och EPA-förare ska arbeta tillsammans.

Antalet EPA–traktorer, eller A-traktorer som den officiella benämningen lyder, har ökat på senare år och det har lett till en stor debatt i media och på nätforum.

EPA-traktorer och dess förare upplevs som ett växande problem och det har på senare tid rapporterats om en rad olyckor och trafikincidenter med EPA-traktorer. Många av fordonen är olagliga, det spelas hög musik och både fordonens låga hastighet och förarnas trafikovana betraktas av många som en trafikfara.

För att komma tillrätta med den klyfta som finns mellan EPA-ungdomar och en stor del av det övriga samhället bjöd kommunen in till ett möte i början av december som skulle fungera som en uppstart till ett nytt projekt på temat ”vinna-vinna”. Tanken är att såväl ungdomarna som kommunen och dess samarbetsparter ska tjäna på att göra gemensam sak. Projektet innebär att ungdomarna ska genomföra olika uppdrag och därefter få belöningar. Målet är goda relationer och ökad trygghet.

– Vi har ett växande antal motorintresserade unga som vi gärna vill samarbeta med på olika sätt. Genom detta projekt kan de få i uppgift att exempelvis uppmärksamma oss på saker som inte fungerar, trasig gatubelysning eller platser som drabbats av skadegörelse. De kan också få i uppdrag att köra runt i vissa områden där vi gärna ser mer liv och rörelse, som en del i ett slags brottsförebyggande arbete, berättar Fredrik Törnborg, fritidssamordnare i Valdemarsviks kommun.
– För ungdomarna innebär uppdragen att vara med och ta ansvar för ett tryggt och lugnt samhälle. Som belöning för deras insatser kan de exempelvis få en viss mängd bränsle utan kostnad, en gåva i en affär eller bjudas på läsk och grillad korv, berättar Fredrik.

Flera företag har visat intresse för att delta och projektet stöttas av både Valdemarsviks sparbank, Polisen, Mekonomen samt väktarbolaget Smart bevakning. Inledningsvis berör satsningen Valdemarsvik, men kan komma att breddas till fler orter i kommunen. Det första mötet hölls i december i Funkishuset och ett trettiotal ungdomar var på plats. Fredrik var glad över den stora uppslutningen och att så många ungdomar ville skriva upp sig på projektet efteråt. Nu gäller det bara att hålla i och få allting att fortsätta i samma positiva andra som det har börjat.

– Det är alltid bra att lära känna varandra – att få ett namn och ett ansikte. Genom det här projektet vill vi minska klyftan mellan ungdomarna och näringslivet, bygga relationer, låta de unga ta ansvar och växa. Det är ett riktigt vinna-vinna koncept som vi alla tjänar på, säger Fredrik Törnborg.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share