Åkeri blev 2020 års företag i Ydre

Gått från sju till 20 anställda på tre år

Ordföranden i Ydre Näringsliv Tomas Johansson och Ydre kommuns Malin Hansson och tre företrädare för Ydre Åkeri AB – Årets företag 2020 i Ydre Janne Lindberg, Erik Johansson och Peter Carlsson.

YDRE (LT)

2020 års företagare i Ydre blev Ydre Åkeri AB. En 50-åring som har tagit stora kliv mot den cirkulära ekonomin under de senaste tre åren och gått från sju till 20 anställda. – Vi känner oss så hedrade och vi kommer att dubblera verksamheten inom ett par, tre år, lovade delägaren Peter Carlsson.

Visserligen blev det ett andra års årsmöte präglat av pandemirestriktioner, men många hade ändå hörsammat kallelsen när det i veckan var dags för Ydre Näringsliv att välja ny styrelse och tillkännage Ydres företagare 2020.

Ordföranden i Ydre Näringsliv Tomas Johansson läste upp motiveringen:

”Kända för sin goda ordning och snabba service när kunden vill ha hjälp med sina transporter och entreprenader.

Företaget har under året dubblat sin omsättning genom att bredda sin verksamhet och därigenom ökat sin personalstyrka.

Ligger väl i fas med miljötänk då fordonsflottan har förnyats i rask takt.

Jobbar med nya idéer och verksamheter, vill fortsätta sin expansion framöver.”
– Det har kommit in många nomineringar till att just Ydre Åkeri skulle bli Årets företagare 2020. De är värdiga denna utmärkelse och går en strålande framtid till mötes, sade Tomas Johansson, när han bad delägaren Peter Carlsson att komma fram och motta diplom och blommor. Även Ydre kommuns kommunikations- och näringslivsstrateg Malin Hansson överlämnade blommor.

– Vi har gjort en generationsväxling inom företaget. Det har gett ny energi och vi är på väg in i en väldig boost uppåt, berättade Peter Carlsson vid tacktalet.

De flesta Ydrebor ser en vit sopbil med Ydre Åkeris blå logga varannan vecka när det är sophämtning. Men företaget är så mycket mer än det. Till exempel spelade Ydre Åkeri en stor roll som ansvarig entreprenör vid dioxinsaneringen av det tidigare sågverket Brandsnäs på Torpön. Ett stort arbete som har gett mersmak för liknande uppdrag och passar in i företagets roll som nav i återvinning, sanering och bättre omhändertagande av sådant som andra bara ser som avfall.
– Vi håller koll på utannonserade liknande upphandlingar, sade Erik Johansson som sedan februari i år är ny vd för företaget och han fortsatte:

– Vi har en bred leveranskapacitet som täcker allt från hemmakommunen, regionen, Sverige men även internationellt. Till exempel så arbetar vi med återvinning av plastmaterial som istället för att brännas kan återanvändas och då bidrar vi till en värdeförbättring av ett material.

Ett annat exempel är gammalt gipsmaterial som rengörs och mals ner och på så vis kan bli till nya gipsplattor. Ytterligare ett exempel är elektronikåtervinning där maskinerna plockas isär och halvledare och annat åtråvärt material kan återvinnas. Det kan handla om företag som byter ut innehållet i sina serverhallar, då blir det mängder med elektronik som måste återvinnas.
– Kablage kan direkt återanvändas medan halvledare och annat skickas till rätt producent för återvinning, berättade Erik Johansson vidare om företagets väg att bli en viktig aktör i den cirkulära ekonomin. Så lite som möjligt ska bli avfall och hamna på soptippar och deponier utan istället återanvändas.

Delägaren Peter Carlsson stack ut hakan och sade att företaget kommer att åstadkomma en ny fördubbling av antal anställda och verksamhet inom tre år, senast.

Det skulle innebära 40 anställda i Ydre och på andra håll i Sverige och utomlands och att antalet underentreprenörer behöver växa från dagens 30 till många fler.

Vd:n Erik Johansson drog lite på svaret med hänvisning till en delvis havererad ekonomi över världen genom den pågående pandemin, även om nedgången inom vissa delar inte har blivit så djup som befarades, men sade sedan:
– Det är bra att ha som ambition och kan vara genomförbart. Och fortsätta att expandera ska Ydre Åkeri göra.

Vid årsmötet valdes ny styrelse för Ydre Näringsliv. Det blev nyval på två ledamöter då Anita Tordsson och Kenth Lundberg hade tackat nej till omval. Så här ser den nya styrelsen ut: Tomas Johansson, ordförande. Ledamöter i styrelsen är Ann-Charlotte Petri, Lennart Jonsson, Lena Gunnarsson, Johan Widerström, Leif Gustavsson, Erik Rääf samt de två nyvalda Jonas Bernheden och Peter Sterne.

Text och bild: ANN SOFIE FREDRIKSSON

Share