Alla förtjänar ro och trygghet

Vi måste ta krafttag mot mäns våld mot kvinnor

Kommande storhelger innebär glädje, vila och gemenskap för många, men inte för alla. Ökad stress och alkohol kan innebära en extra risk för de som lever i destruktiva relationer. Och efter storhelger så som jul- och nyårshelger brukar anmälningarna om kvinnomisshandel gå upp enligt brottsstatistiken.

Nästan sju av tio kvinnor som mördats i Sverige mördades av sin partner, ändå är det tyst om det i den politiska debatten. Likaså om de våldsbenägna män som får ensam vårdnad om sina barn efter att de mördat barnens mor. Nu måste samhället ta krafttag och motverka den våldsspiral som vi ser utvecklas.

Det har genom åren genomförts straffskärpningar för sexual- och kvinnofridsbrott och resurser har tillförts rättsväsendet och kvinnojourer runt om i landet. Men det räcker inte. Det går för långsamt. Ingen kan väl idag inte vara emot mäns våld mot kvinnor, men det behöver gå från allmänt snack till verkstad.

Det är viktigt att vi arbetar för att fler kvinnor ska våga, och även lämna, en våldsam relation. Män som mördar och misshandlar ska gripas, lagföras och dömas till långa fängelsestraff. Straffen ska fortsätta skärpas och kunskapen öka för att få fler fällande domar. Det måste till fler straffskärpningar för sexualbrott och för grov fridskränkning/ grov kvinnofridskränkning och att kunskaperna bland de som kommer i kontakt med våld i nära relation blir större från första förhör till slutlig dom.

Mäns våld mot kvinnor börjar ofta tidigt i unga relationer. Det börjar inte med slag utan med kontrollerande beteende. Därför måste även det vara brottsligt. Att isolera en partner från deras vänner, kontrollera vad den gör på fritiden eller till exempel förhindra läkarbesök ska vara straffbart. Många som befinner sig i skadliga relationer hör av sig till tjej- och kvinnojourerna och en del av dessa går på knäna.

Man ska aldrig känna att man inte får den hjälp man behöver för att lämna en våldsam relation och därför behöver man öka satsningarna på tjej- och kvinnojourer.

Det är ofta extremt jobbigt och påfrestande att anmäla våld i nära relation. För vissa individer kan det vara direkt livsfarligt. Därför måste drabbade få brottsofferstöd inom ett dygn från polisanmälan. Det vore också bra om Polisens brottsoffersektion tar över delar av socialtjänstens ansvar under den mest akuta perioden. Alla som bestämmer sig för att polisanmäla ska kunna känna sig trygga i att få det stöd och det skydd de behöver!

Om en person döms för ett allvarligt brott i nära relation ska ett automatiskt kontaktförbud gälla och det måste vara så att utsatta ska skyddas redan från dag ett. Elektronisk fotboja ska användas i samtliga fall av kontaktförbud där det kan fylla en funktion och vara obligatoriskt vid allvarligare brott i nära relation.

Idag måste ett kontaktförbud överträdas för att den dömde ska behöva bära fotboja, det är orimligt.

Det är dags att skapa ett mer säkert, jämställt och tryggt Sverige – för alla. Som en del av samhället måste vi alla tydligare markera att våld, mot kvinnor eller våld i nära relationer, inte är okej på något vis.

Vi måste ta krafttag mot mäns våld mot kvinnor och stärka skyddet för de barn som vuxit upp med våld. Allt för ett tryggare och säkrare samhälle!

Roger Sandström (C)

Share