Allhelgona – en dubbelhelg

Högtidlighåller våra bortgånga både lördag och söndag

Under senantiken liknade nyplatoniska filosofer det goda vid ljuset, medan det onda var en brist på gott liksom mörkret saknar ljus. Dessa tankar kan väl även finnas i idag i vår vilja att skapa ljus.

MJÖLBY (LT)

Rötterna går tillbaka till den katolska tiden med helgondyrkan. Det är emellertid först på senare delen av 1900- talet som betydelsen ökat och verkar fortsätta att öka i vårt land.

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share