Alliansens skolreformer

I tisdags presenterades en av de stora, internationella mätningarna av skolresultat, den så kallade Timss-mätningen. Den visade att svenska elevers resultat i matematik och naturvetenskap förbättrats påtagligt. Eftersom mätningen genomfördes våren 2015 kan resultaten inte bero skolpolitiken som den nuvarande regeringen för, eftersom den tillträdde i oktober 2014. I stället är det Alliansens omfattande skolreformer från 2011, som börjar ge avtryck i resultaten. Björn Åstrand, ansvarig för lärarutbildningen vid Karlstads universitet och ledamot i den nya regeringens skolkommission, framhöll i tisdags att ett betydande antal skolreformer genomförts de senaste åren. Bland dem finns åtgärder för att höja lärarnas undervisningskompetens, exempelvis matematiklyftet som Alliansen införde 2012. Andreas Norlén (M) Riksdagsledamot och ordförande i konstitutionsutskottet Fortsättning i papperstidningen 161202

Vill du läsa mer? Bli prenumerant.

Skapa konto
Logga in

Share