Anhörigförening gör skillnad

Betydelsefulla insatser i Finspång – härligt att ses igen!

En gång i veckan brukar ett gäng seniorer träffas på Träffpunkt Risings väg 14.

FINSPÅNG (LT)

Inom äldreomsorgen samverkar kommunen med ideella verksamheter som frivilligcenter med träffpunkter, samt en anhörighetsförening som vänder sig till familjemedlemmar eller nära… vänner till långtidssjuka, funktionshindrade eller till de som har behov av hjälp och stöd. De ideella insatserna är ett komplement och ersätter inte det kommunala ansvaret för äldreomsorgen.

Frivilligcentret i Finspång inriktar sig på att minska social isolering och ge ökad livskvalité till äldre genom att hjälpa till ideellt med att gå och handla, med ledsagning eller att göra besök i hemmet.

Kanske inte så stora och krävande uppgifter, men mycket betydelsefullt för personer som av olika anledningar har svårigheter att ta sig ut. De som arbetar ideellt gör verkligen skillnad med sin insats och uppskattas högt av de som erhåller stödet.

Idén med frivilligcenter, Volunteer Centers, startades för hundra år sedan i USA, och har under årens lopp spridits över hela världen via olika organisationer. Frivilligcentraler började etableras i Sverige under 1990-talet och under åren 1993-1996 gav regeringen statliga bidrag för att stödja ideell verksamhet. Enligt en kartläggning från Socialstyrelsen 2007 fanns vid den tidpunkten 69 frivilligcentraler registrerade i landet.

Vid Träffpunkt Risings väg 14 brukar ett gäng seniorer träffas en gång i veckan. Sandra Boholm, samordnare på Anhörigcenter/Frivilligcenter vid Finspångs kommun, är där tillsammans med volontären Agneta Eriksson.

Agneta har ordnat med både kaffe och goda smörgåsar till sällskapet, som för dagen består av fem damer. De väntar på ännu en gäst via färdtjänst.
– Den 15 september var första gången vi var här, efter pandemin, och då var vi väldigt många, berättar Inger Björk Eriksson, medan ljudet från det backande fordonet från färdjänsten bryter in i samtalet. Hon fortsätter:

– Jag var med och startade upp den här verksamheten som volontär. Då var det många här, men de flesta är ju borta nu, tyvärr. Lite nya har väl tillkommit under åren. I början fick vi pengar från EU och vi arrangerade flera resor och utflykter, bland annat till Söderköping över en dag. Jag hade ansvaret i tio år ungefär – innan Agneta och Ingela tog över. Nu arbetar jag ideellt som sjukhusvärd. Igår jobbade jag från kl 8.30 till 11.30. Tiden försvann väldigt fort. Det är otroligt trevligt!

Samtalet flyter fritt och fylls på allteftersom, och det märks att damerna har träffats förr. Ibland läser de böcker eller stickar, eller gör någon annan aktivitet under de tre, fyra timmarna som de är här. Alla är överens om att man måste ha något att göra och att kommunen är bra på det här.
– Träffpunkt är till för alla! Vi har träffpunkterna Ankaret på Högby och Östermalmsträffen på Östermalmsvägen som är igång, och sen har vi frivillig verksamhet i Vibergaladan, vid golfklubben. Det kommer så småningom att finnas ytterligare två träffpunkter, en i Hällestad och en i Rejmyre. I centrum på Vallonvägen 15, har vi ett kombinerat frivillig- och anhörigcenter tillsammans med äldrelots, rehab och sjukgymnastik, informerar Sandra Boholm.

Uppe på tredje våningen vid Vallonvägen, nästan längst bort i korridoren, befinner sig äldrelotsen. En äldrelots lotsar kommunens äldre och anhöriga att komma rätt i kommunen. Istället för att åka runt och besöka olika instanser kan man enkelt ringa till äldrelotsen. Det kan vara frågor eller information om hemtjänst och färdtjänst, om olika kontakter inom kommunen, eller om hjälpmedel.

I rummet bredvid har den ideella Anhörigföreningen i Finspång öppet hus. Föreningen startade för fem år sedan och har för närvarande 95 medlemmar. Organisationen ingår i Anhörigas Riksförbund som även driver Anhöriglinjen, dit anhöriga kan ringa anonymt.
– Vi träffas en gång i månaden. Alla är välkomna, oavsett om man är anhörig eller nära vän till någon som är långvarigt sjuk, funktionshindrad eller har behov av stöd och hjälp, berättar Inga-Maj Racksäter, ordförande Anhörigföreningen i Finspång.

Inga-Maj berättar att de efter två inställda tillfällen kunde åka på en uppskattad heldagsutflykt under försommaren till DHR:s sommarhem vid sjön Glan i Svärtinge.
– Vi gör utflykter med Barks buss som har en handikappanpassad buss så alla kan komma med. Många tror att det är en pensionärsförening, det kan man ju tro eftersom de flesta är 70 plus, men vi vänder oss till anhöriga till alla som har något funktionshinder, det vill säga även anhöriga till barn och ungdomar. Just sådana här dagträffar har de naturligtvis svårare att vara med.

Var femte vuxen person, cirka 1,3 miljoner anhöriga, stöttar eller vårdar närstående i behov av hjälp, omsorg och omvårdnad. Från och med förra året har den nationella anhörigdagen den 6 oktober även blivit den europeiska anhörigdagen.
– Det som vi är lite besvikna på är att kommunen inte uppmärksammade denna vecka och dag, så vi har bjudit in allmänheten till en föreläsning på Mariagården den 29 oktober med Johan Birath. Alla är välkomna, avslutar Inga-Maj Racksäter.

Text och bild: AGNETA ÖSTLUND

Share