Apparater som räddar liv

Viktigt att registrera hjärtstartare i nationella registret

Platschefen för Ydre räddningstjänst Lars-Göran Svensson visar två av räddningstjänstens tre hjärtstartare.

YDRE (LT)

I Ydre finns cirka 20 hjärtstartare, men bara sex är registrerade i det nationella hjärtstartarregistret. Vid ett hjärtstillestånd är det viktigt att snabbt kunna hitta den närmsta hjärtstartaren. Både SOS Alarm och olika appar kan ge besked var en sådan finns, men det förutsätter att…

Text och bild: ANN SOFIE FREDRIKSSON

Share