Årets stickigaste är invigd

Pingstkyrkan 100 år uppmärksammas med 25 000 kaktusar

Pingstkyrkan i Norrköping fyller hundra år och i motiveringen lyfts kyrkans engagerade arbete fram.

NORRKÖPING (LT)

Efter att ha stått i ett växthus i Sylten över vintern är de 25 000 kaktusarna nu i jorden. Årets motiv för kaktusplanteringen i Carl Johans park är Pingstkyrkan som fyller hundra år 2021.

Årets invigning skedde digitalt på grund av pandemin, och årets plantering innehåller även en hyllning till all personal som utfört sitt viktiga arbete under det senaste ett och ett halvt året, i form av två urnor som står framför kaktusplanteringen.

Kaktusplanteringen i Carl Johans park hade premiär 1926 och sedan dess har det varje år planterats kaktusar i vackra mönster. De första tolv åren växlade man mellan Norrköpings gamla stadsvapen och abstrakta mönster, men från 1938 och framåt har planteringen nästan alltid uppmärksammat ett specifikt jubileum.

Motivet bestäms av en jury bestående av stadsträdgårdsmästare, näringslivsutvecklare, enhetschef på Kultur- och fritidskontoret samt tekniska nämndens presidium.

Motivet är olika från år till år, men det finns några kriterier som man utgår från. Bland annat ska jubilaren vara en karaktäristisk och välkänd verksamhet för Norrköping, det kan vara en organisation, förening, företag eller en kommunal instans som under året ska fira ett jämnt antal år om minst 25.

Jubilarer som sprider kunskap om karaktäristiska Norrköpingsfenomen ges ytterligare prioritet.

2019 uppmärksammades Norrköpings kappsimningsklubb som fyllde 100 år och 2020 fick 125-årsfirande Norrköpings skidklubb stå motiv. I år är det Pingstkyrkans hundraårsjubileum som uppmärksammas med motiveringen:

”Genom gudstjänstliv och andra olika former av vardagsgemenskap har Pingstkyrkan lyckats med bedriften att engagera och bibehålla ett stort antal ideellt engagerade medlemmar i föreningen.

Pingstkyrkans verksamhet präglas av öppenhet och mångfald både vad gäller medlemmars ålder, kön och etnicitet. Denna policy är uttryckt i ambitionen ”att leva i guds kärlek och verka för denna världs bästa” som ledord för verksamheten. Detta i en miljö som är vänlig varm och vuxen.

Pingstkyrkan tar inga medlemsavgifter och den lokala verksamheten samt verksamheten för utlandsbistånd finansieras till stor del av medlemmars frivilliga gåvor”.

I Hörsalsparken finns dessutom en mindre kaktusplantering som får olika formationer varje år. Där kommer Kvartersteatern och Hyresbostäder att hyllas under sommaren.

Kvartersteatern fyller 40 år och motiveringen lyder:
”Kvartersteatern bildades 1981 och har med sin unika verksamhet bidragit till att berika kulturlivet för Norrköpingsbor i alla åldrar. Kvartersteatern har förutom barnteatergrupper, nybörjarkurser, improvisationskurser, en dansensemble, flera fria teatergrupper och en stor projektverksamhet som genomför cirka 6-7 större teateruppsättningar varje år. Projektverksamheten håller en hög konstnärlig nivå och lockar både publik och medlemmar från andra delar av länet, och faktiskt också landet”.

Motiveringen för 75-årsfirande Hyresbostäder lyder:
”Hyresbostäder har under alla år eftersträvat att leva upp till ägardirektivet att säkerställa en bostad och en trygg boendemiljö till norrköpingsbor. De senaste 10 åren har de varit med och byggt både bostäder och sociala strukturer, t ex Portalen, Kunskapens hus, drivit stadsutvecklingsprojekt i Inre hamnen mm tillsammans med andra ledande aktörer inom området”.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share