Arkivfolk på diskussionsträff

Lyckad dag då arkiv diskuterades och bruksmuseet i Boxholm besöktes

Självklart fanns det tid för alla att gå runt på egen hand och titta på Boxholms bruksmuseum.

BoxhoLm (LT)

Att jobba med arkiv kan nog uppfattas som händelselöst och trist, men arkiv fyller en viktig funktion och det finns mycket att prata om kring detta ämne. Östergötlands Arkivförbund ser till att arkivmänniskor får möjlighet att träffas ibland och en sådan träff har nyligen ägt rum i…

Text och bild:KLAS JOHANSSON

Share