Asylen under 500 år

Några blad i Vadstenas historia

Dag Källman har sammanställt boken ”En enkel Vadstena”.

VADSTENA LT)

Ett hus har ofta en spännande historia, särskilt om det har stått under en längre tid. Om man säger Asylen finns det flera historieperioder. De flesta är äldre men det finns även en… period som pågår från 2013 och några år framöver.

Den unga historien gäller beslutet att bygga 48 hyreslägenheter i Asylenparken. Beslut om bygge klubbas men man är inte eniga när det avgörs i kommunfullmäktige. Hus och lägenheter ritas, reklamfoldrar ”Hus i park” trycks och många ställer sig i kö för en bostad. Efter diverse turer i rättsinstanser är det dock klart att det inte blir något bygge. Om detta handlar inte denna artikel.

Asylens historia börjar på 1500-talet när Gustav Vasa år 1548 anlägger parken som slottsträdgård. Under 1700- talet byggs ett envånigt hus vid Slottsgatan och år 1844 byggs Baron Steijerns paviljong, den mindre villan i norra delen av parken.

På 1860-talet byggs ett sockerbruk av kalksten från Borghamn. Det blir stommen i den nuvarande huvudbyggnaden. Sockerbruket är i drift under åtta år på 1870- talet men går sedan i konkurs. Efter ytterligare åtta år blir lokalerna tobaksfabrik för tillverkning av cigarrer.

År 1895 får byggnaden sin nuvarande karaktär då den byggs om och till och blir asyl, mentalsjukhus för manliga patienter, efter ritning av arkitekten Axel Kumlien. Arkitekturen är inspirerad av Vadstena slott. I samband med öppnandet byggs också den större överläkarvillan i den norra delen av parken.

Asylen, senare kallad Södra sjukhuset, är i bruk till år 1973. Under sjukhustiden är området inhägnat och inte tillgängligt. I slutet av 1940- talet börjar Norra sjukhuset att byggas men fram till dess lever Asylen sitt liv utan genomgripande förändringar.

En stor förändring sker dock och sägs i boken ”En enkel Vadstena” vara en starkt bidragande orsak till att sjukhuset läggs ner. Det från början hypermoderna vedoch koleldade värmesystemet byts mot oljeeldning och när oljekrisen kommer går det inte att fortsätta verksamheten.

Asylen står nu tom i över tio år. Den övergivna fastigheten blir ett problem för kommunen och en ny politisk oenighet följer. Den politiska majoriteten vill riva. Oppositionen däremot ser värdet i det historiska huset och vill rusta upp.

Vid voteringen år 1985 i kommunfullmäktige går två majoritetspolitiker, Ingemar Lindaräng (då FP) och Sven Ingvar Nilsson (KD), emot sina partier och röstar med oppositionen. Deras röster avgör. Kommunens bostadsbolag köper fastigheten och renoverar. 1987 är den nya Asylen med lägenheter, lokaler, bibliotek och festsal klar.

Boken ”En enkel Vadstena” handlar om flera platser i sjukhusstaden Vadstena. Den är gjord i gemenskap av 150 personer och med Dag Källman som ledare. Han arbetar på Asylen från år 1971 och kan verksamheten. Tack vare boken finns vardagen bevarad för de människor som tillbringar sitt liv i Asylen.

Dag börjar med ett semestervikariat på avdelning C8. Ordet asyl betyder fristad men avdelningen har 18 inlåsta patienter och Dag får börja direkt med ensamjobb första natten. En gång i veckan får gubbarna bada. Det ska gå undan och rekordet är 23 minuter. För 18 patienter i två badkar!

Nu äger VFAB det före detta sockerbruket och sjukhuset. Här finns enligt bostadsbolagets hemsida 45 lägenheter i storlek 1 – 5 rum och kök. Alla är olika.

I de två nedre våningsplanen är det tre och en halv meters takhöjd och på våning fyra är det snedtak och takkupor i lägenheterna. I markplan finns Vadstenas bibliotek, hotellrum och festsal.

Asylen och dess park förändras. VFAB har nya planer, som länsstyrelsen ännu inte har godkänt. Det handlar om grusgångar, ny entré vid korsningen Slottsgatan och Södra vägen, nya lyktstolpar, träd och bänkar. Parken ska bli mer tilltalande. Tänk om det gällt under sjukhustiden!

Text och bild: KATARINA LJUNGHOLM

Share