Både hjärta och hjärna är med

Adoption för integration och sysselsättning

Integrationssamordnare Djamal Hamaili i mitten, omgiven av företagare och församlingar som redan från start engagerat sig i projektet Adoption för integration och sysselsättning.

VALDEMARSVIK (LT)

Nu har projektet, ”Adoption för integration och sysselsättning” invigts med en festlighet där fem företag och två församlingar som deltar i detta från start var närvarande. Det är integrationssamordnare Djamal Hamaili som kläckt denna idé som nu har sjösatts. Det var kommunchefen…

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share