Barn och vuxna trivs på Bäckalyckan

Små barngrupper, härlagad mat och naturen inpå knuten

Personalen på Bäckalyckan i byn Bäck. Från höger Elisabet Nilsson, Kerstin Karlsson, Maja Karlsson, Heléne Thunberg, Ellen Wernersson och Susanne Eklund Erixon.

BOET (LT)

Mitt i skogen där landskapet öppnar sig omkring den gamla byn Bäck ligger Bäckalyckans förskola. Namnet kommer från byn och namnet lyckan kommer från en av initiativtagarna… till skolan som tyckte namnet passade eftersom ”Alla barn ska vara lyckliga”.

Då skolan bildades var det på en önskan från föräldrar, och de som tog initiativet var styrelsen i Samkretsen. Samkretsen är några kristna församlingar som tillhör alliansmissionen och Bäckalyckan drivs som en fristående skola.

Ellen Wernersson är rektor och hon har arbetat där i snart 15 år.
– Jag kom hit direkt efter min utbildning till förskollärare, berättar hon.

Just nu är 15 barn inskrivna, men skolan har plats för 22 och en önskan är att fler barn ska välja den fristående förskolan Bäckalyckan.

Ellen Wernersson brinner för Bäckalyckan och hon berättar vilka fördelar det finns med att erbjuda barn den unika omgivningen som kan skapas på landet. Miljön är självklart helt underbar. Här omges inte barnen av asfalt och betong utan av gräsmattor och ängar. Skog runt omkring ger spännande möjligheter att upptäcka naturen.
– När barnen ville ha en koja fick de själva rita förslag. Utifrån deras idéer samlades personalen och styrelsen en kväll och byggde kojan en bit in i skogen. Minst en gång i veckan går vi dit och leker. Kojan är verkligen uppskattad, poängterar Ellen och Kerstin (barnskötare).

Något unikt är också att Bäckalyckan har en egen kokerska. Varje dag får barnen hemlagad mat och allt bröd bakas på skolan. Maten lagas från grunden och det är svenska produkter, gärna närodlat, utan främmande tillsatser.
– Det är positivt att vara fristående eftersom vi själva får välja utan att vara bundna av komplicerade avtal, betonar Ellen.

Målsättningen är en giftfri förskola och tanken går även igen i valet av leksaker, porslin och rengöringsmedel. Därför har plastleksakerna rensats ut. Tänket är hela tiden ren miljö och bra mat.

Små barngrupper och stor personaltäthet är prioriterat i skolan.
– Det är viktigt att se varje barn. Inget barn ska försvinna i mängden. Så skapas en trygghet och varje barn ska få vara sig självt och få utveckla sina speciella egenskaper, poängterar Ellen.

Bäckalyckans förskola har en kristen profil med en öppen och kärleksfull atmosfär. De vill lära ut att alla människor är lika mycket värda och Ellen är tacksam för att barnkonventionen blivit lag i Sverige.
– Nu är det lag på att barnens bästa ska stå i centrum och det ökar tryggheten för barnen, betonar hon.

Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN

Share