Båttur ger paus i cyklandet

Färja fraktar cyklister över Asplången

I väntan på cykelfärjan. Cyklisterna börjar samlas på kajen.

SÖDERKÖPING (LT)

Att cykla utmed Göta kanal är ett populärt nöje för många under sommaren. I år lanserades en nyhet vid sjön Asplången, en cykelfärja som fraktar cyklister från Hulta sluss till Söderköpings golfklubb.

Göta kanal är en av Sveriges populäraste cykelleder med långa sträckor bilfri cykling. Utmed den grävda kanalen cyklar man på den grusade smala vägen intill kanalen, som förr i tiden användes när oxar eller hästar drog segelskutorna genom kanalen.

Längs vägen passerar man orter och kanalsamhällen med restauranger, caféer, boende, museum och andra aktiviteter. Man kan titta på slussningarna, klappa kanalfåren eller njuta av en picknick på kanalbanken medan båtarna sakta passerar.

En av de mest populära sträckorna är sträckan Norsholm – Söderköping – Mem. Sedan en tid tillbaka pågår ett utvecklingsarbete i samarbete med Norrköpings kommun och AB Göta kanalbolag inom ramen för samverkansprojektet ”Nationell cykelled Göta kanal”.

Syftet är att säkerställa en hållbar lösning på sträckan längs med Asplången, där man normalt cyklat upp genom Snöveltorp och Luddingsbo ovanför sjön på den norra sidan. Markägaravtalet som möjliggjorde omvägen avslutades dock förra hösten av markägaren och inga nya har kunnat tecknas. Därför trafikeras nu sjön tillfälligt av en cykelbåt.

Cykelbåten över Asplången går från Hulta sluss till Söderköpings Golfklubb. Båten går dagligen under sommaren mellan klockan 10 och 16, och överfarten tar cirka 20 minuter. Båten kan ta max åtta passagerare plus cykel per överfart. Det är gratis att åka med och det krävs ingen bokning.

Asplången är inte den enda sjön utmed Göta kanal som har cykelfärja utan möjlighet att ta båt finns även vid Roxen och Vättern. Cykelbåten vid Asplången har Söderköpings kommun fått låna av AB Göta kanalbolaget för att säkerställa cykelledens funktionalitet och ersätta den omväg genom Snöveltorp och Luddingsbo som tidigare varit nödvändig.
– Eftersom vi inte vet hur många som cyklar leden dagligen och när under dagen trafiken är som störst har vi ingen fast tidtabell. Cyklisterna kommer att informeras längs vägen om att de närmar sig cykelbåten och kunna sms:a båtföraren för att få information om eventuella väntetider. På så vis kan cyklisterna planera sin tid bättre och kanske stanna och fika hos en lokal entreprenör en stund på vägen istället för att bli ståendes vid bryggan, säger Näringslivs- och turistchef Therése Eklöf och lägger till:

– Överfarten kommer att vara kostnadsfri i sommar eftersom det inte finns ett landburet alternativ. Vi ser den här säsongen som en nödvändig lösning som samtidigt ger oss bra underlag för vidare projektering för en långsiktig lösning. Vi kommer att utvärdera båtens tider löpande under säsongen. I det stora hela tror vi att en liten tur på sjön och lite vila för benen kan bli ett väldigt uppskattat inslag bland besökarna.

I första hand vill Söderköpings kommun kunna erbjuda en komplett sträckning på land, längs med kanalen, vilket i dagsläget inte är lösbart. För att inte riskera intäktsbortfall för de lokala företagarna sätter man därför in cykelbåten under högsäsongen.

Till hösten kommer det för både Söderköpings och Norrköpings kommuner viktiga arbetet för att skapa en långsiktig lösning för cykelleden att fortsätta.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share